6 svar
60 visningar
Faten är nöjd med hjälpen
Faten 12
Postad: 2 nov 2021 20:41

Matte uppgift

Faten 12
Postad: 2 nov 2021 20:42

Behöver hjälp med fråga 3 ? 

Ture Online 7885 – Livehjälpare
Postad: 2 nov 2021 21:13

Har du några likformiga trianglar i din figur?

Faten 12
Postad: 2 nov 2021 21:29

Att både är rätvinkliga och AC/CA är 6 i de två trianglar. 

Ture Online 7885 – Livehjälpare
Postad: 2 nov 2021 21:38

Stora triangeln ABC är likformig med lilla triangeln ACD och med mellanstora triangeln ADB

Hur vet jag det? Jo eftersom ACB har en vinkel som är rät, vilket också ACD har, dessutom är en vinkel gemensam, av det följer att även tredje vinkeln är lika och därmed är trianglarna likformiga. Samma resonemang gäller även den andra triangeln.

Hur kan vi utnyttja likformighet?

Ture Online 7885 – Livehjälpare
Postad: 2 nov 2021 21:40

Det finns en annan (enklare?) lösningsmetod.

Beräkna arean av den stora triangeln på två sätt, dels med hypotenusan (BC) som bas och AD som höjd

dels med AB som bas och AC som höjd.

Faten 12
Postad: 2 nov 2021 22:25

Aren för den stora triangeln blev 24cm.
Kan inte räkna arean för de andra  … jag vet ju inte  hur lång är AD-basen?  

Svara Avbryt
Close