5 svar
113 visningar
Henrik är nöjd med hjälpen
Henrik 339
Postad: 6 mar 2023 15:46

Mätvärden i ett lådogram

vilka värden representerar lådogrammet om det utgår från 5 mätvärden? 

Jag ser i lådogrammet att minsta talet=5, största talet=17 och att medianen=10. Men hur i allsin dar hittar jag övriga två värden (facit säger att övriga talen är 8 och 13)? 

Yngve 39129 – Livehjälpare
Postad: 6 mar 2023 15:54 Redigerad: 6 mar 2023 16:00

Vi behöver känna till mer om de värden som ska representeras i lådagrammet.

Exempelvis medelvärde och median.

Kan du ladda upp en bild på själva uppgiften?

Henrik 339
Postad: 6 mar 2023 20:46

jag har infogat en bild på uppgift 3147. Minsta, största värdet och median är givna. Men hur får man talen 8 och 13?

Henrik 339
Postad: 7 mar 2023 19:45

Finns det någon som kan hjälpa mig med den här uppgiften?

Yngve 39129 – Livehjälpare
Postad: 7 mar 2023 19:55 Redigerad: 7 mar 2023 20:00

Eftersom det endast är 5 mätvärden så är undre kvartilen medelvärdet av mätvärde #1 och mätvärde #2.

Eftersom mätvärde #1 är 5 och kvartilen ligger vid 6,5 så måste mätvärde #2 vara 8 eftersom (5+8)/2 = 6,5.

Eftersom det endast är 5 mätvärden så är övre kvartilen medelvärdet av mätvärde #4 och mätvärde #5.

Eftersom mätvärde #5 är 17 och övre kvartilen ligger vid 15 så måste mätvärde #4 vara 13 eftersom (13+17)/2 = 15.

Henrik 339
Postad: 7 mar 2023 21:00

Stort tack för den förklaringen!

Svara Avbryt
Close