10 svar
120 visningar
Zahraa95 är nöjd med hjälpen
Zahraa95 146
Postad: 29 apr 2020 23:46

Maximi eller minimpunkt

jag får upp att ingen X -skärning i X led/noll??

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 29 apr 2020 23:49 Redigerad: 29 apr 2020 23:50

Kan du ta fram funktionens symmetrilinje?

Har du gjort en skiss över funktionen? Är det en glad eller ledsen mun?

Yngve Online 35571 – Livehjälpare
Postad: 29 apr 2020 23:56 Redigerad: 29 apr 2020 23:56

Alla andragradsfunktioner har antingen en minpunkt eller en maxpunkt. Den punkten kallas vertex och ligger pä symmetrilinjen, som ligger mitt emellan nollställena.

Visa dina uträkningar så hjälper vi dig att hitta felet.

Zahraa95 146
Postad: 30 apr 2020 00:04

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 30 apr 2020 00:11

Nä, nu har du trollat bort x från 12x.

0=2x2-12x+150=2x^2-12x+15

0=x2-6x+1520=x^2-6x+\frac{15}{2}

x=3±9-152x=3\pm\sqrt{9-\frac{15}{2}}

Zahraa95 146
Postad: 30 apr 2020 00:19

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 30 apr 2020 00:25

Symmetrilinjen går mitt emellan x1x_1 och x2x_2

Vilket x-värde motsvarar det? Vad är funktionsvärdet där?

Är det en max- eller minpunkt? (är kurvan en glad eller ledsen mun?)

Zahraa95 146
Postad: 30 apr 2020 00:27

Det är en glad mun , minimum 

tomast80 4183
Postad: 30 apr 2020 00:31

Ett tips är annars att kvadratkomplettera:

f(x)=2(x2-6x)+15=f(x)=2(x^2-6x)+15=
2((x-3)2-9)+15=2((x-3)^2-9)+15=
2(x-3)2-32(x-3)^2-3
minxf(x)=f(3)=-3\min_x f(x)=f(3)=-3

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 30 apr 2020 00:31

Ja, funktionen har ett minimum f(3)=-3f(3)=-3x=3x=3.

Det förstår vi eftersom rötterna x1x_1 och x2x_2 ligger symmetriskt kring x=3x=3, dvs symmetrilinjen går genom x=3x=3

Yngve Online 35571 – Livehjälpare
Postad: 30 apr 2020 07:28 Redigerad: 30 apr 2020 07:34

 Även om andragradsfunktionen skulle sakna reella nollställen, t.ex. 2x2+32x^2+3, så skulle den ändå ha en minimipunkt, i detta fallet vid symmetrilinjen x=0x=0.

Svara Avbryt
Close