1 svar
15 visningar
Limpizen är nöjd med hjälpen
Limpizen 8
Postad: 14 jan 2021

Maximi- och minimipunkt för trigonometriska funktioner

Hej! Jag har nu letat överallt på internet efter hur man hittar maximi- och minimipunkt i en trigonometrisk funktion, verkar inte finnas då jag endast får upp förklaringar för andragradsekvationer..

Jag har boken exponent 4 och är bara på sida 33 så vi har inte börjat med derivata osv. Vi har uträkningar från Gleerups men jag förstår inte vilken metod de har använt i uträkningen och i exemplet i boken använder de en helt annan metod, förstår dock inte den heller. 

 

Det går inte att infoga bild av någon anledning så frågan kommer här:

Ange funktionernas maximi- och minimipunkter för 0*< x < 360* (obs! Det ska vara ett understräck under krokodilgapen).

a) f(x)=5sin(x+20*)

 

Det jag har gjort är att konstatera maximi- och minimivärde som är 5 och -5. Förskjutning i x-led är -20. Det ger att x (maximi)= -20 + n • 360 och x (minimi)=180 - 20 + n • 360. Vet inte hur jag ska ta mig vidare sen..

I bokens exempel gör dem sedan: n = 1 för maximipunkten och n = 0 för minimipunkten, jag förstår dock inte varför?

bengali 171
Postad: 14 jan 2021

Kanske för att x annars inte uppfyller villkoret att vara mellan 0 och 360 grader?

Svara Avbryt
Close