7 svar
47 visningar
saffa.k07 är nöjd med hjälpen
saffa.k07 17
Postad: 7 jul 17:17

Med den franska revolutionen föddes nationalismen...

Hej! Jag har svarat på den här frågan och undrar om mitt svar stämmer rätt eftersom det var svårt att hitta information i min lärobok.

Frågan:

Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Vilka faktorer brukar man säga skapar nationalism, och vilka av dessa fanns i Frankrike vid 1700-talets slut? Hur reagerade andra länder på det nya styret i Frankrike?

Mitt svar:

Några av nationalismens faktorer var kultur, språk, och gemensam historia. Dessa tre fanns vid slutet av 1700 – talet i Frankrike. Nationalism innebär ”en stat, ett folk”. Under den franska revolutionen så kom den tredje ståndet tillsammans och skapade en ny parlament och lovade att dem inte skulle separeras tills landet fick en ny styrelseskick på grund av orättvisa rättigheter. Så kom folket tillsamman i landet och bestämmde att den skulle inte styras runt status, utan vad folket har gemensamt. Istället för grupper med en status så blev alla medborgare av Frankrike och landet styrdes inte av monarkier. Kungarna och ädelsmännen började förlora makt men dem försökte ändå behålla den. Det gick inte eftersom folket var redo för en ny system. Franska revolutionen ledde till att flera andra länder blev inspirerad av hur dem ändrade systemet. Några av dessa länder var Tyskland, Ungern, Österrike och Italien.

Tack!

"Andra länder blev inspirerade" beror på vilka grupper i länderna du syftar på. Kungamakten och adeln i andra länder blev livrädda för att revolutionen skulle sprida sig till deras egna länder. De mer revolutionära grupperingarna i dessa länder såg det däremot som en inspiration.

saffa.k07 17
Postad: 7 jul 17:36

Majortiten av dessa länder var inte kungar eller ädelsmän. Det var dem som tyckte mest om iden av medborgarskap. Alltså den tredje ståndet av andra europeiska länder var inspirerad istället, visst?

Många sympatiserade nog med idéerna men revolutionen urartade ju ganska snabbt. Jag menar, du kan vara för "frihet, jämlikhet och broderskap" men vara emot ursinnigt giljotinerande av meningsmotståndare och krig mot alla grannländer. Dessutom var revolutionen främst en borgerlig revolution, det var i detta stånd det fanns många intellektuella och förmögna men som inte hade någon makt eller inflytande. Bönder har historiskt inte varit särskilt revolutionära utan har fullt upp med att odla sina marker för att kunna överleva. Bondeuppror har främst handlat om skatter, att de ska få bära vapen osv. snarare än demokratiska reformer. 

saffa.k07 17
Postad: 7 jul 17:55

Jag förstår inte vad det har med frågan at göra eftersom den frågar om vilka länder blev inspirerade. Betyder det att revolutionerna i andra länder berodde på vilket samhällsgrupper det fanns?

Det är inte vad det står i frågan. Det står:

Hur reagerade andra länder på det nya styret i Frankrike?

Jag tror man underförstått ska tolka det som hur styret i dessa länder reagerade. Svaret är att de såg med avsky på revolutionen, samlade ihop sina arméer och sedan var det storkrig i Europa under ett par decennier där det lite förenklat var alla mot Frankrike (Revolutionskrigen och sedan Napoleonkrigen). När Frankrike förlorade kriget återställde segrarländerna till stora delar Frankrike till hur det såg ut innan revolutionen, den s.k. bourbonska restaurationen.

Teraeagle Online 20568 – Moderator
Postad: 7 jul 18:27 Redigerad: 7 jul 18:30

Man kan såklart nyansera svaret och ta in perspektiv från "vanligt folk" i dessa länder, då främst borgare och bönder. Borgare över Europa var generellt för demokratiska reformer men inte alla ville gå så långt som man gjorde under skräckväldet i Frankrike. Som sagt, men kan vara emot monarki utan att vilja halshugga kungen. Det finns ett spektrum av åsikter däremellan. Borgare var dock drivande i liknande revolutionsförsök under resten av 1800-talet, mest känt är revolutionerna 1848:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Revolutionerna_1848

På så sätt kan man se det som att denna grupp generellt sympatiserade med den franska revolutionen och dess övergripande idéer. 

Bönder är en svårare grupp att uttala sig om eftersom bönder dels inte var lika engagerade i politiken som borgarna - de hade mindre pengar och mindre tid. En bonde måste hela tiden arbeta för sin försörjning, det måste inte t.ex. en rik köpman i stan. Generellt verkar dock bönderna ha varit för demokratiska reformer. Normalt var det borgare och bönder som var drivande i att införa demokratiska reformer, det var samma sak i Sverige när man avskaffade ståndsriksdagen några år senare på 1800-talet. Men generellt sett är inte bönder revolutionära. Det finns en anledning till att amerikanska och franska revolutionerna sker när de sker och inte tidigare. Det var först på slutet av 1700-talet det hade uppstått en utbildad och rik medelklass som var politiskt intresserad. Innan dess var de flesta lågutbildade bönder och de bryr sig inte generellt om politik och demokrati på samma sätt så länge skatten inte var för hög eller det kom kraftigt försämrande lagstiftning. Bönder blir revolutionära först när de inte är bönder längre, dvs under industrialismen på 1800-talet när de tar arbete i fabrikerna i stället och då kräver bättre arbetsvillkor.

saffa.k07 17
Postad: 7 jul 19:58

Okej jag förstår mycket bättre nu, tack så mycket!

Svara Avbryt
Close