3 svar
24 visningar
davzter är nöjd med hjälpen!
davzter 20
Postad: 12 apr 2019

Medelhastighet

Sarah simmade fram och tillbaka i en 50-meters bassäng. Åt ena hållet blev
det bröstsim med farten 1,4 m/s. Andra hållet blev det frisim med farten
2,0 m/s.

1: Medelhastigheten för denna simtur var 0 m/s                           Svar: Sant

2: Medelfarten för simturen är medelvärdet av de båda hastigheterna.                      Svar: Falskt

Har svårt att lista ut hur 1 är sant och 2 är falskt

SeriousCephalopod 1809
Postad: 12 apr 2019 Redigerad: 12 apr 2019

Medelhastighet kan tänkas vara hastigheten en person som blundar under hela förloppet och endast ser start och slutpunkt skulle uppge. En person ser en simmaren vid ena änden av poolen, blundar, och öppnar ögonen efter i det här fallet runt 60.7s och ser personen (tillbaka) där den började skulle ju göra följande bedömning: Simmaren har rört sig en nettosträcka av 0 meter under 60.7 s så medelhastigheten är 0 m / 60.7 s = 0 m /s

Medelfart är däremot vad du skulle uppfatta som den faktiskt färdade sträckan, oavsett riktning, per tidsenhet. Även om nettoförflyttningen är 0m så har ju simmaren rört sig över en sträcka om 100m så medelfarten är 100m/60.7s = 1.6m/s.

Hastighet tar hänsyn till riktningar och tillåter att rörelser fram och tillbaka tar ut varandra. Fart tar inte hänsyn till riktning utan endast total förflyttad sträcka oavsett riktning.

När man överger medelhastighet till fördel för momentanhastighet genom derivata så är fart bokstabligen definierat som absolutbeloppet av hastigheten men skillnaden vid medelhastighet/medelfart är såsom jag presenterat den ovan. 

Här gäller det att ha koll på skillnaden mellan hastighet och fart. 

Hur långt från utgångspunkten är Sarah när hon har simmat en längd åt ena hållet och en åt andra hållet?

davzter skrev:

Sarah simmade fram och tillbaka i en 50-meters bassäng. Åt ena hållet blev
det bröstsim med farten 1,4 m/s. Andra hållet blev det frisim med farten
2,0 m/s.

1: Medelhastigheten för denna simtur var 0 m/s                           Svar: Sant

2: Medelfarten för simturen är medelvärdet av de båda hastigheterna.                      Svar: Falskt

Har svårt att lista ut hur 1 är sant och 2 är falskt

Hej.

Det här bygger på följande:

  1. Medelhastighet är skillnad i position dividerat med skillnad i tid, dvs v = s/t. Eftersom skillnad i position i detta fall är 0 så är medelhastigheten lika med 0.
  2. Hastighet har riktning. Dvs när Sarah simmar åt ena hållet har hon en positiv hastighet och när hon simmar åt andra hållet har hon en negativ hastighet.
  3. Fart är absolutbeloppet av hastighet, dvs farten är positiv både då hon simmar åt ena hållet och då hon simmar åt andra hållet.
  4. Medelfart är totalt färdad sträcka delat med totalt spenderad tid. Totalt färdad sträcka är 100 meter, men hur mycket tid har Sarah spenderat totalt? Jo i ena riktningen 50/1.4 sekunder och i andra riktningen 50/2.0 sekunder. Vad blir det för medelfart?
Svara Avbryt
Close