4 svar
55 visningar
stromstedt45 är nöjd med hjälpen
stromstedt45 13
Postad: 22 mar 14:59

Medelvärde och median

Uppgiften, 7 olika positiva heltal har medelvärdet och medianen 8. Vilket är det största möjliga talet?

Jag vet onekligen hur man räknar medelvärde och median med kända tal men jag vet inte hur jag ska tänka när talen är okända. Hur ska jag tänka för att räkna ut största respektive minsta talen?

Vi kan kalla de sju talen för a, b, c, 8, e, f och g (i storleksordning). Medelvärdet av dessa tal är då a+b+c+8+e+f+g7=8. Skriv om denna ekvation, så att du har alla variabler i ett led, och allt annat i det andra ledet. Vad får du? :)

Om det största talet skall vara så stort som möjligt, måste de andra talen vara så små som möjligt men ändå uppfylla att medianen och medelvärdet båda är 8.

Om du behöver mer hjälp, så visa hur långt du har kommit och fråga igen. 

stromstedt45 13
Postad: 22 mar 15:33

Jag har summan 56, kan jag då ta tex 1, 2, 3, 8, 9, 10 och sedan 56-summan av de talen för att få mitt svar? Alltså 56-33=23.

Det stämmer! 

Svara Avbryt
Close