3 svar
65 visningar
Ebba123456789 174
Postad: 25 okt 2023 17:17

Median

Hur gör man en frekvenstabell för median? Jag försöker men får bara fel

Marilyn 3301
Postad: 25 okt 2023 18:27

Du bör berätta mer om frågan. 

Oklar.

Ebba123456789 174
Postad: 25 okt 2023 22:55

Hur man får reda på medianen genom att göra en tabell. Det är effektiv när det är väldigt många tal

Programmeraren 3387
Postad: 26 okt 2023 13:09 Redigerad: 26 okt 2023 13:09

Sortera alla värden i ordning (om det behövs).
Gör en tabell med kolumnerna "värde", "antal", "värde * antal".
Summera kolumnerna "antal" och "värde * antal".

Medelvärdet = summan av "värde * antal" / summan av "antal".

Typvärdet = det värde det finns flest av (om det finns lika många av de två eller flera värden som det finns mest av så finns det ingen typvärde).

Medianvärdet = värdet i mitten.
Du vet hur många värden det är (summan av kolumnen antal). Dela det med 2 för att få veta vilket värde som är i mitten. Har du t ex 13 värden är det 7:e värdet det i mitten (värdena på plats 1-6 och värden på plats 8-13 är båda 6 stycken, alltså är plats 7 den i mitten).

Exempel:
Beräkna medelvärde och median av 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 8
Vi gör en tabell enligt ovan:
Kolumnen "värde" har en rad för varje värde vi har.
Kolumnen "antal" är antalet av varje värde.
Kolumnen "värde*antal" är produkten av "värde" och "antal", dvs summan av alla värden av ett visst värde.
Kolumen "Antal sammanlagt" är antalet värden till och med värdet på raden. Dess sista rad är 17 precis som summan av antalet värden längst ner i antal-kolumnen. Denna kolumn är inte nödvändig men kan vara bra när man ska hitta viket tal som står i mitten när man skriver dem i storleksordning.
Summan längst ner i "värde*antal" är summan av alla värden.

Medelvärde = Summan av alla värden / antalet värden = 66 / 17 vilket ör ungefär 3,9

Typvärde = 4 eftersom det finns 5 stycken 4:or och det är fler än något av de andra värdena.

Medianvärdet är värdet i mitten om man skriver upp talen i ordning. Vi har 17 tal, det finns alltså 8 tal som är mindre eller lika stora och 8 tal som är större eller lika stora. Vi vill veta vilket tal som är det 9:e i ordning.
Vi ser i tabellen att det är 4 st 2:or och 4 st 4:or, dvs 8 tal. Då måste det 9:e talet vara en 4:a. Medianen är alltså 4.
Vi kunde också använt kolumnen "antal sammanlagt" och sett att det är 8 st tal till och med värdet 4, det 9:e talet är alltså den första 4:an.

(Om det är ett jämt antal tal är medianen medelvärdet av de två talen som står i mitten.)

Svara Avbryt
Close