7 svar
403 visningar
Bodjan 4
Postad: 21 apr 2019

Medianräkning med ArrayList

Hei, jag kan inte lösa denna programmeringsuppgift som jag behöva hjälp med. Så här säger uppgiften:

Skriv ett program som:

- läser in hur många platser ett fält ska ha

- skapar ett så stort fält med heltal

- läser in talen som ska vara i talfältet

- sorterar talen i storleksordning *

- bestämmer medianen för talen **

* Längre fram kommer du få lära dig hur man kan skriva en sorteringsalgoritm men nu får du göra så här: 

Importera Arrays genom 

import java.util.Arrays;
Om ditt talfält heter iArr så sorterar du sedan genom:
Arrays.sort(iArr);
** Medianen är talet i mitten i ett sorterat talfält. Om det är ett jämnt antal tal i talfältet så finns det två tal i mitten och då är medianen summan av de två talen delat med två.
 
Här är ett exempel på hur en programkörning kan se ut i outputfönstret:
 
Median
Ange antal tal i fältet: 5
Tal 1: 4
Tal 2: 8
Tal 3: -3
Tal 4: 10
Tal 5: 5
Medianen är 5.
 

Jag har börjat skriva så här i min programkod:

import java.util.Scanner;
import java.util.Arrays;
/**
*
* @author Erik
*/
public class Inlämningsuppgift6 {

/**
* @param args the command line arguments
*/
public static void main(String[] args) {
// Inlämningsuppgift 6


//Användaren får skriva in valfritt hur många värden hen vill ha

Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.println("Median");
System.out.print("Ange antal tal i fältet: ");
int antal = scan.nextInt();

int [] hastighet = new int[antal];
//Sorterar talen i storlekordning

Arrays.sort(hastighet);

//Genomför inmatningen
for (int n = 0; n < antal; n++){
System.out.print("Ange tal: " + n + ": " );
hastighet[n] = scan.nextInt();
}

//Finn det största värdet
int max = hastighet[0];
for (int n = 0; n < antal; n++){
if (max < hastighet[n]) max = hastighet[n] ;
}

//Beräkna summan
double summa = 0;
for (int n = 0; n < antal; n++){
summa = summa + hastighet[n];
}


//Skriver ut resultat
System.out.println();
System.out.println("Medianen är: " + summa/antal);
}

}

 

Men jag vet inte hur jag ska göra median. Snälla hjälp.

Mvh Bodjan

Laguna 8623
Postad: 21 apr 2019

Allt du behöver veta står i stycket markerat med **.

Men du får göra sorteringen efter att du har läst in talen, inte före. 

Bodjan 4
Postad: 22 apr 2019

Men jag vet inte hur jag ska skriva i koden för att beräkna medianen, jag förstår inte

Laguna 8623
Postad: 22 apr 2019
Bodjan skrev:

Men jag vet inte hur jag ska skriva i koden för att beräkna medianen, jag förstår inte

Berätta i ord hur du skulle göra. 

Bodjan 4
Postad: 22 apr 2019
Laguna skrev:
Bodjan skrev:

Men jag vet inte hur jag ska skriva i koden för att beräkna medianen, jag förstår inte

Berätta i ord hur du skulle göra. 

Jag vill att koden ska söka hur långt fältet är och ta ut det mittersta värdet. Men jag hittar ingenstans på nätet eller i boken hur man gör så jag behöver mer professionell hjälp.

Laguna 8623
Postad: 22 apr 2019
Bodjan skrev:
Laguna skrev:
Bodjan skrev:

Men jag vet inte hur jag ska skriva i koden för att beräkna medianen, jag förstår inte

Berätta i ord hur du skulle göra. 

Jag vill att koden ska söka hur långt fältet är och ta ut det mittersta värdet. Men jag hittar ingenstans på nätet eller i boken hur man gör så jag behöver mer professionell hjälp.

Vilket index har det mittersta elementet? Hur många tal det finns vet du redan.

Bodjan 4
Postad: 24 apr 2019
Laguna skrev:
Bodjan skrev:
Laguna skrev:
Bodjan skrev:

Men jag vet inte hur jag ska skriva i koden för att beräkna medianen, jag förstår inte

Berätta i ord hur du skulle göra. 

Jag vill att koden ska söka hur långt fältet är och ta ut det mittersta värdet. Men jag hittar ingenstans på nätet eller i boken hur man gör så jag behöver mer professionell hjälp.

Vilket index har det mittersta elementet? Hur många tal det finns vet du redan.

Eftersom användaren ska själv välja antal tal så vet jag inte hur jag ska koda. Om användaren väljer 10 tal eller 4 tal så vet jag inte hur jag ska koda för att medianen ska räknas ut. Jag förstår inte

Laguna 8623
Postad: 24 apr 2019
Bodjan skrev:
Laguna skrev:
Bodjan skrev:
Laguna skrev:
Bodjan skrev:

Men jag vet inte hur jag ska skriva i koden för att beräkna medianen, jag förstår inte

Berätta i ord hur du skulle göra. 

Jag vill att koden ska söka hur långt fältet är och ta ut det mittersta värdet. Men jag hittar ingenstans på nätet eller i boken hur man gör så jag behöver mer professionell hjälp.

Vilket index har det mittersta elementet? Hur många tal det finns vet du redan.

Eftersom användaren ska själv välja antal tal så vet jag inte hur jag ska koda. Om användaren väljer 10 tal eller 4 tal så vet jag inte hur jag ska koda för att medianen ska räknas ut. Jag förstår inte

Är det du som har skrivit programmet? Om det inte är det borde du säga det, för jag antar förstås att du förstår det som redan står där.

Svara Avbryt
Close