11 svar
146 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 7151
Postad: 8 maj 2022 22:20 Redigerad: 8 maj 2022 22:56

Merkurius vänder mot solen

Hej! Jag har fastnat på den här uppgiften. Jag vet inte alls hur jag ska tänka. Så här tänkte jag :

Dr. G 9379
Postad: 8 maj 2022 23:52

Nej, det är inte rätt formel. 

Du vet hur mycket effekt som solen strålar ut. 

Hur stor andel av den träffar Merkurius? Anta att solen strålar jämnt i alla riktningar. 

Katarina149 7151
Postad: 8 maj 2022 23:53 Redigerad: 8 maj 2022 23:54

”Hur stor andel av den träffar Merkurius?” 

Hur kan jag ta reda på det? 

Dr. G 9379
Postad: 9 maj 2022 08:18

Du vet hur stor Merkurius är och vilket avstånd den har till solen. 

Du kan anta att solens effekt sprids ut jämnt över en sfär. Jämför Merkurius tvärsnittsarea med arean av en sfär med radie som är avståndet från solen till Merkurius.

En figur kan nog hjälpa. 

Katarina149 7151
Postad: 10 maj 2022 12:07 Redigerad: 10 maj 2022 12:07


Vilken formel är det jag ska använda? Hur ska jag tänka? Jag förstår inte

Dr. G 9379
Postad: 10 maj 2022 15:49

Till slut så behöver du approximera att Merkurius är en svartkropp och använda Stefan-Boltzmanns lag. Den del av planeten som är vänd mot solen ska då stråla ut lika mycket som det strålar in på den (p.g.a antagen strålningsjämvikt.)

För att veta hur mycket som Merkurius ska stråla ut så måste du veta hur mycket som strålar in från solen, så börja med att räkna ut det. Det är ett geometriskt samband, så en figur hjälper mycket. 

Du kan anta att solens effekt sprids ut jämnt över en sfär. Jämför Merkurius tvärsnittsarea med arean av en sfär med radie som är avståndet från solen till Merkurius.

 

En figur kan nog hjälpa. 

Katarina149 7151
Postad: 19 maj 2022 20:33 Redigerad: 19 maj 2022 20:34

Jag satte att formeln för Emittans är lika med stefan boltmans formel… Men jag är osäker på hur arean r2*pi ska räknas. Det känns fel. 

Dr. G 9379
Postad: 19 maj 2022 21:24

Solens yttemperatur är c:a 5800 K, så Merkurius måste vara svalare än så. 

Försök att beräkna hur stor andel av solens utstrålade effekt som träffar Merkurius. Det mesta missar. 

Katarina149 7151
Postad: 19 maj 2022 21:36 Redigerad: 19 maj 2022 21:36

hur menar du? Jag förstår inte riktigt

Dr. G 9379
Postad: 19 maj 2022 22:40

Bilden visar solen och Merkurius (inte i närheten av skalenligt). Merkurius är på känt avstånd r från solen. Merkurius radie är R (känt värde). 

Om vi antar att solen strålar lika mycket åt alla håll så sprids ljuset ut jämnt över en sfär. Bara ljus inom den blå konen träffar Merkurius.

Du kan räkna ut hur stor sfären är på Merkurius avstånd till solen. Du kan också räkna ut Merkurius tvärsnittsarea. Hur stora år båda dessa areor?

Katarina149 7151
Postad: 19 maj 2022 22:55 Redigerad: 19 maj 2022 22:56

Varför är det bara ”Bara ljus inom den blå konen som träffar Merkurius”? 

Du skriver att jag också ska räkna ut Merkurius tvärsnitts area och frågor hur stora är båda dessa areor? Jag förstod inte vad du menade här

Katarina149 7151
Postad: 20 maj 2022 23:24 Redigerad: 20 maj 2022 23:25

Jag tycker att mitt svar verkar orimligt.. Har jag gjort något fel?

Svara Avbryt
Close