Qetsiyah 6313 – Livehjälpare
Postad: 18 nov 2022 18:03 Redigerad: 18 nov 2022 18:09

Meshrouter, wifistyrka

Hej, jag har en matematisk fundering kring mesh-wifisystem.

En routers signalstyrka och internethastighet avtar ju längre från den du är. En nod placerad långt från huvudnoden kan bidra till att förstärka signalstyrka men kan bara återge hastigheten motsvarande den som en mobil/dator hade upplevt om den stod på samma ställe. 

Så, noder kan förstärka signalstyrkeräckvidden för ett nätverk, men kan addition av noder utöka hastighetsräckvidden?

Dracaena 6931 – Moderator
Postad: 18 nov 2022 22:45 Redigerad: 18 nov 2022 22:46

Ju längre informationen behöver flöda, ju segare blir nätverket.

Du kan förlänga räckviden av exemeplvis en router. Om du låter router A vara din main router, så kan du använda en annan router, router B som en trådlös 'repeater', dvs, router B återsänder bara informationen router A gör. 

Jag tror dock din fråga avser om man kan öka hastigheten ju längre ifrån man kommer från exempelvis router A mha fler routers på vägen. Om du har en reapeater ökas ditt nätverks reliability, men en repeater körs på samma frekvens som din huvudnod (router), och detta kommer leda till att hastigheten som återsänds är segare än vad din huvudsakliga nod kan skicka paket över nätverket.

Svara Avbryt
Close