11 svar
66 visningar
EBLM 10
Postad: 21 nov 15:13

Mikroekonomi

Vinstmaximerande monopolist har efterfrågekurvan P=50-Q. Totala produktionskostnader TC=10Q. 

Vad är den vinstmaximerande kvantiteten?

Vilket pris tar monopolisten ut?

Hur stor kommer vinsten att vara?

Vad ör dödsviktförlusten?

Arktos 2270
Postad: 21 nov 16:22 Redigerad: 21 nov 16:24

Mycket begrepp på en gång.

Efterfrågekurvan ger styckpriset (genomsnittsintäkten) som funktion av kvantiteten.
Då kan vi också få ett uttryck för totalintäkten som funktion av kvantiteten, TI(Q)
Nu kan vi härleda marginalintäkten som funktion av kvantiteten, MI(Q).

Totalkostnaden som funktion av kvantiteten är  TC(Q) = 10Q
Då kan vi härleda marginalkostnaden som funktion av kvantiteten, MC(Q).

Gör det!
Rita MI-kurvan och MC-kurvan i samma koordinatsystem.
Argumentera för att vinstmax inträffar för det värde på  Q där kurvorna skär varann.

Kommer du vidare från detta?

EBLM 10
Postad: 21 nov 16:48

Nej, jag förstår inte hur jag ska räkna ut vinsmaximerande kvantiteten?

Arktos 2270
Postad: 21 nov 17:53 Redigerad: 21 nov 17:54

Är du bekant med begreppen marginalintäkt och marginalkostnad?

Är det något du inte förstår i mitt förra inlägg?

 

EBLM 10
Postad: 21 nov 18:34

Jag är bekant med begreppen. Behöver väl räkna ut MC och MR först. MC=MR och vi behöver ta fram Q. Har bara studerat det grafisk under kursen. Skulle bara behöva hjälp att förstå hur man räknar ut ekvationen för att sedan lägga upp det grafiskt. Blir lättare för mig.

Arktos 2270
Postad: 21 nov 18:52 Redigerad: 21 nov 18:53

Börja med MC(Q) =  TC'(Q)   dvs derivatan av TC(Q) som är lika med  10Q.
Vad står det om detta i din kursbok?

Eller vill du göra det grafiskt?

EBLM 10
Postad: 21 nov 19:02

Finns ett appendix med ekvationen. Men har försökt göra det som på boken men lyckas inte få till det.

Vill ha hjälp med att lösa frågan med samtliga frågor med ekvation, så jag kan studera och lära mig ekvationen och hur man räknar ut de. Det är lättare med ett case än bara en generell ekvation. Sedan kan jag själv lägga upp det grafisk!

Tack på förhand!

Arktos 2270
Postad: 22 nov 10:36

Hur gör man i boken?
Hur börjar man?

Kolla mina inlägg #2 och #4 och #6
Är det något där som behöver förklaras?

EBLM 10
Postad: 22 nov 14:24 Redigerad: 22 nov 14:34

Monopolprisättning

P=A-bq           TC=C*Q

TR=P*Q =(A-bq)*Q= A*Q-b*Q2

MR =TRQ= A-2bq = A-2bq

MC=TCQ=C

 

Vinstmaximering

 

MR=MC

a-2bq=C.  =>  a-c=2bq

=> Q*=A-C2b

P=a-bq

P*= a-bq* =. a-b (a-c2b)

=  2ab-B(a-c)2b=2ab-ab+bc2b

ab+bc2b=a+c2

Arktos 2270
Postad: 22 nov 14:45 Redigerad: 22 nov 14:46

Ingen förklarande text till detta?
Då förstår jag verkligen att du undrar.

Vad står det om problemet i huvudtexten?
Alltså innan man hänvisar till detta appendix.
Har ni gått igenom något liknande exempel på kursen?

Hur gjorde ni då?
Finns det något exempel i texten, där man går igenom en lösning?
Hur gjorde man då?

Jag frågar detta för att kunna hjälpa dig på rätt nivå

EBLM 10
Postad: 22 nov 15:12 Redigerad: 22 nov 15:13

Det finns förklarande text för ekvationerna i boken, men vi har endast gått igenom detta grafiskt i kursen. Vi har inte gjort frågor utan fått en massa frågor bara att lösa. Jag förstår samtliga begrepp och kan visa detta grafiskt men inte hur uträkningen går till i en ekvationen.

I boken finns det inga exempel utan endast beskrivning av ekvationen som jag skicka. Finns frågor utan facit!

Om jag du kan hjälpa mig att lösa denna fråga då kommer jag förstå ekvationen lättare. Med bokstäver blir det lite stökigt.

Arktos 2270
Postad: 24 nov 13:18 Redigerad: 24 nov 13:19

Rita efterfrågekurvan i ett koordinatsystem
med   q   på den vågräta axeln och  p  på den lodräta.
Jag vill hellre använda små bokstäver för variabler och stora för funktioner.

Kurvan   p = 50 – q  är en rät linje som skär axlarna i  (0; 50)  och  (50; 0).

Efterfrågekurvan ger styckpriset (genomsnittsintäkten) som funktion av kvantiteten.
Vi kallar funktionen   AR(q)  efter eng.  average revenue
eftersom din bok  verkar använda de engelska förkortningarna.

     p = AR(q) = 50 – q

Nu kan vi få ett uttryck för totalintäkten (total revenue)som funktion av kvantiteten, TR(q),
eftersom  den är lika med  p·q   (och vi håller oss hela tiden på efterfrågekurvan), så

      p·q   =  AR(q)·q = (50 – q)q = 50q – q2

vilket ger   TR(q) = 50q – q2  .                 

Rita den kurvan också!
Det räcker att rita den för    0 ≤  q  ≤ 50
Det är en parabel med spetsen uppåt.
Den börjar i (0; 0), stiger till sitt max-värde och vänder åter till (50; 0).

Det intressanta med kurvan i detta sammanhang
är att kurvans lutning i varje punkt är lika med marginalkostnaden
för motsvarande värde på  q  .

Det tar vi i nästa omgång.
Rita kurvorna och visa dem här.


Tillägg: 24 nov 2022 19:40

Det intressanta med kurvan i detta sammanhang
är att kurvans lutning i varje punkt är lika med marginalintäkten

skulle det förstås vara

Svara Avbryt
Close