1 svar
54 visningar
emam 4
Postad: 2 apr 2020 Redigerad: 2 apr 2020

Mikroekonomi, studie

Apec är ett litet expansivt företag som tillverkar testutrustning för infektionssjukdomar. Företaget har idag 8 anställda och en fast maskinpark. Testutrustningen säljs på en konkurrensutsatt
marknad till priset 25 kr per enhet. Priset per arbetstimme är 500kr och per maskin 830kr. Vd:n
Josefin funderar nu på att utöka verksamheten genom att anställa ytterligare en arbetare. Under
senaste året så har produktionen stigit i takt med att fler arbetare har anställts. Med 5 anställda
producerades 60 enheter per timme, med 6 anställda 100 enheter per timme, med 7 anställda
120 enheter per timme och med 8 anställda 130 enheter per timme. Ytterligare en anställd beräknas öka produktion till 135 enheter per timme. Josefin är dock osäker och ber dig om råd.
Är det rimligt att anställa ytterligare en arbetare? Är arbetsstyrkan idag av rimlig proportion?
Hur bör hon resonera? Förklara ditt resonemang med ord samt med beräkningar utifrån Apec:s
situation.

 

Vilken formell ska man använda här?

Välkommen till Pluggakuten!

Tog bort det onödiga ordet "hjälp" från din rubrik. Det står i Pluggakutens regler (och i rutan där du skriver in din rubrik) att man skall undvika detta ord i rubriken. /moderator

Svara Avbryt
Close