1 svar
15 visningar
viktoriaa 73
Postad: 19 sep 20:57 Redigerad: 19 sep 21:50

Miljö och energikunskap

Vad menas med att: 

Vid gruvdrift urlakas (åker med vattnet) tungmetaller ur berget
Ex på tungmetaller:
- Kadmium
- Kvicksilver
- Bly
- Arsenik 

Teraeagle 19392 – Moderator
Postad: 19 sep 21:49 Redigerad: 19 sep 21:52

Vid gruvbrytning plockar man upp berg och behandlar (anrikar) det på olika sätt. Man får då restprodukter i form av gråberg och anrikningssand, dvs det som blir kvar efter att man har plockat ut det man vill ha från berget (guld, järn, diamanter etc.) Detta restmaterial brukar läggas på hög eller i stora dammar och innehåller ofta skadliga ämnen, t.ex. ämnena du har i din lista. De kan lösas upp i vatten ("urlakning") och sedan ta sig ut i och förorena naturen, t.ex. om det regnar på materialet och regnvattnet sedan letar sig ned till grundvattnet som kanske används som dricksvatten. Därför är det viktigt att restprodukterna från gruvdrift tas omhand på ett bra sätt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5berg 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anrikningssand 

Svara Avbryt
Close