1 svar
57 visningar
utbbensay är nöjd med hjälpen!
utbbensay 6
Postad: 18 mar 2020

Minoritetspråk Meänkieli

 

Hej!

jag tycker att det är väldigt svårt att hitta fakta kring minoritetspråket Meäkeli, jag vet inte riktigt historien, framtiden och andra källor verkar vara felaktiga men det här är vad jag har skrivit. 

finskan har, liksom meänkieli som språk satt sina rötter i svensk mark under över ett halvt årtusende. I början av 1980-talet bildades några tornedalingar i yngre medelålder en tornedalsk intresseförening, svenska tornedalingars riksförbund- tornionlaaksolaiset med syftet att bevara och utveckla den tornedalska kulturen och tornedalsfinskan som språk. Bakgrunden var en uttrycklig rädsla för att både språket och kulturen så småningom skulle dö som en indirekt följd framför allt av den försvenskningspolitik som bedrevs i Tornedalen från 1800-talets slut lång in på 1900-talet.  I informellt tal förekommer det även att man växlar mellan meänkeli och svenska på ett sätt som är vanligt i genuint tvåspråkigt samhällen världen över. Man byter språk mitt i en mening, eller plockar spontant in ord eller fraser från det ena språket till det andra. 

 

Jag behöver veta mera kring historien och hur framtiden ser postiv eller negativ ut i Sverige?

 

Tack förhand!

Hej

Du kan t. ex. börja här:

https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/meankieli.html

Svara Avbryt
Close