3 svar
61 visningar
julia00 är nöjd med hjälpen!
julia00 11
Postad: 5 okt 2020

Mitokondrier

I ett experiment undersöktes två olika populationer jästsvampar: en population jästsvampar som saknade mitokondrier (pop 1) och en population med jästsvampar som hade mitokondrier (pop 2). Syrekoncentrationen och ATP-koncentrationen mättes under hela experimentet. Utgå att jästsvamparna har tillgång till glukos under experimentet.


Resultat presenteras i graferna C och D.

Förklara med hjälp av graferna ovan vilken påverkan avsaknaden av mitokondrier får på jästcellerna.

 

Jag har endast kommit fram till detta:

Syrekoncentrationen: jästsvamparna som har mitokondrier förbrukar mycket syre medans de som saknar mitokondrier förbrukar lite/inget syre.

Antar att detta har något med (cellandningens) glykolysen, citronsyracykeln och elektrontransporten  att göra men förstår inte riktigt vad de betyder! Någon som kan hjälpa mig?

mag1 641
Postad: 5 okt 2020

Hur ser det ut med ATP produktionen med och utan mitokondrie?

Vilka delar av cellandningen sker i mitokondrien?

Hur verkar det som avsaknaden av mitokondrie påverkar?

julia00 11
Postad: 5 okt 2020

De jästsvampar utan mitokondrie bildar mindre ATP än de med mitokondrie. Antar detta beror på att mitokondrien är cellens kraftverk där huvuddelen av cellandningen sker (?).

Glykolysen sker i cellplasman (alltså utanför mitokondrien) medans citronsyracykeln och elektrontransporten sker innanför mitokondrien. Är det dom två senare jag till största del ska skriva om då?

Ska man beskriva graferna "tillsammans"? Vet inte om jag har rätt nu men tex "Cellandningen omvandlar kemisk energi i socker och syre till kemisk energi i ATP, alltså förbrukar jästsvamparna med mitokondrier mycket syre eftersom ATP bildas".

mag1 641
Postad: 6 okt 2020
julia00 skrev:

De jästsvampar utan mitokondrie bildar mindre ATP än de med mitokondrie. Antar detta beror på att mitokondrien är cellens kraftverk där huvuddelen av cellandningen sker (?).

Ja, det stämmer.

 

Glykolysen sker i cellplasman (alltså utanför mitokondrien) medans citronsyracykeln och elektrontransporten sker innanför mitokondrien. Är det dom två senare jag till största del ska skriva om då?

Så pop1 utan mitokondrie kan inte cellen skapa ATP genom den oxidativa fosforyleringen (som är sista steget i cellandningen). Utan cellen är begränsad till de reaktioner som kan ske i cytoplasman, vilket skulle förklara den mindre mängden bildad ATP (endast 2 ATP molekyler per glukosmolekyl i cytoplasman).

Dock bildas även 2 NADH per glukosmolekyl, men cellen behöver de senare delarna av cellandningen (elektrontransportkedjan och den oxidativa fosforyleringen) för att skall skapa ATP - och bägge dessa finns i mitokondrien. Så i pop1 går det inte.

 

Ska man beskriva graferna "tillsammans"? Vet inte om jag har rätt nu men tex "Cellandningen omvandlar kemisk energi i socker och syre till kemisk energi i ATP, alltså förbrukar jästsvamparna med mitokondrier mycket syre eftersom ATP bildas".

Cellandningen är både de steg som sker i cytoplasman (motsvaras av pop1 utan mitokondrier) och de steg som sker i mitokondrien (pop2, d.v.s. elektrontransportkedjan och den oxidativa fosforlyleringen), där elektrontransportkedjan förbrukar syre.

Bägge typerna bildar ju ATP, men skillnaden är att pop2 med mitokondrier kan använda elektrontransportkedjan och den oxidativa fosforlyleringen och därmed bilda mycket mer ATP per glukosmolekyl - men detta konsumerar syre.

Svara Avbryt
Close