2 svar
25 visningar
le chat är nöjd med hjälpen!
le chat 655
Postad: 13 jan 2018

Molmassa

Hej!

Molmassan tar man reda på genom att titta på det periodiska systemet men vad innebär storheten molmassan i sig och vad är skillnaden mellan atommassa och molmassa?

Tack på förhand!

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 13 jan 2018

Atommassan = massan hos en genomsnittlig atom av ett grundämne. Man har mätt den procentuella fördelningen av de naturligt förekommande isotoperna och sedan beräknat ett viktat medelvärde av deras massa. Mäts normalt i atommassenheten ”u”. Det är detta värde som står listat i periodiska systemet.

Molmassan = massan hos 6,022*10^23 atomer av ämnet. Här följer det att om ett ämne har atommassan 56,4 u så kommer det att ha molmassan 56,4 g/mol.

Enstaka atomer är alldeles för små för att man skall kunna arbeta med dem på ett vanligt kemilabb, så det skulle underlätta för kemisterna att ha en tabell med något som man kan väga i verkligheten. Man skulle ha kunnat göra tabeller för t ex hur många gram 1024 10^{24} stycken atomer av varje sort väger, men då skulle man behöva ha ett periodiskt system för fysiker  med atommassor i enheten u och ett annat periodiskt system för kemister, men helt andra siffror i. Istället kom någon på idén att "Vi hittar på en enhet som är just så många gram som vad atommassan är i u" och kallar den 1 mol. Då kan kemister och fysiker använda sig av samma periodiska system, även om de tolkar vissa siffror på olika sätt.

Svara Avbryt
Close