2 svar
38 visningar
Ha en fin dag är nöjd med hjälpen
Ha en fin dag Online 2058
Postad: 13 jan 15:51 Redigerad: 13 jan 15:54

molview (intermolykylära bindningar) facit

hej! jag håller på och tränar inför ett prov genom att svara på följande frågor: 

 

problemet är att frågorna inte har facit så undrar om någon skulle kunna kika, rätta eller komplettera mina svar? tusen tack i förhand!

 

1. bindningarna som har uppstått här kallas Dipol-Dipol bindning eftersom de enskilda molekylerna är polära i och med att de har olika elektondensitet och är osymmetriska. (Egen Fråga: varför undrar de vad bindningen heter i flytande H2S? är bindningen inte densamma vid fast H2S? om ja, vrf inte och hur ska jag kunna hålla reda på skillnaden?)

2. vatten. eftersom vatten har en högre kokpunkt innebär det att det krävs mer energi för att bryta de intermolykylära bindningarna mellan vattenmolekylerna 

 

3. för att vätebindningar ska kunna uppstå mellan molekylerna krävs det att en väteatom binder till något av ämnena kväve, flour eller syre. Utan dessa tre atomer kan inte en vätebindning uppstå. 

 


(obs det gick inte att visa elektrondensitets fördelningen men föreställ er att det är grön över hela molekylerna)

4. Dipol-dipol bindningar uppstår mellan polära molekyler, dvs molekylerna som har en skillnad i elektronegativiteet och som därför resulterar i att den ena molekylens positiva sida dras till den andra molykylens negativa sida. Hos metanmolekylerna har vi ingen positiv eller negativ sida och därför kan det inte uppstå en dipol dipol bindning. 

5. eftersom moolekylerna inte innehåller någon av atomerna kväve, syre eller flour 

6. Dispersionskrafter, vilket är den intermolykylära bindningen som uppstår mellan opolära molekyler. ( egen fråga: återigen fattar jag inte hur jag skulle svara om de till exempel hade frågat om metan i gas form)

7. (jätte förvirrad på denna fråga) det uppstår eftersom alla molekyler dras till varandra med osynliga krafter spom kallas intermolekylära krafter 

Ha en fin dag skrev:

hej! jag håller på och tränar inför ett prov genom att svara på följande frågor: 

 

problemet är att frågorna inte har facit så undrar om någon skulle kunna kika, rätta eller komplettera mina svar? tusen tack i förhand!

 

1. bindningarna som har uppstått här kallas Dipol-Dipol bindning eftersom de enskilda molekylerna är polära i och med att de har olika elektondensitet och är osymmetriska. (Egen Fråga: varför undrar de vad bindningen heter i flytande H2S? är bindningen inte densamma vid fast H2S? om ja, vrf inte och hur ska jag kunna hålla reda på skillnaden?)

2. vatten. eftersom vatten har en högre kokpunkt innebär det att det krävs mer energi för att bryta de intermolykylära bindningarna mellan vattenmolekylerna 

 

3. för att vätebindningar ska kunna uppstå mellan molekylerna krävs det att en väteatom binder till något av ämnena kväve, flour eller syre. Utan dessa tre atomer kan inte en vätebindning uppstå. 

Möjligen hade man kunnat skriva något om vad det är som gör atomerna F, O, N så speciella att det kan bildas vätebindningar.


(obs det gick inte att visa elektrondensitets fördelningen men föreställ er att det är grön över hela molekylerna)

4. Dipol-dipol bindningar uppstår mellan polära molekyler, dvs molekylerna som har en skillnad i elektronegativiteet och som därför resulterar i att den ena molekylens positiva sida dras till den andra molykylens negativa sida. Hos metanmolekylerna har vi ingen positiv eller negativ sida och därför kan det inte uppstå en dipol dipol bindning. 

5. eftersom moolekylerna inte innehåller någon av atomerna kväve, syre eller flour 

6. Dispersionskrafter, vilket är den intermolykylära bindningen som uppstår mellan opolära molekyler. ( egen fråga: återigen fattar jag inte hur jag skulle svara om de till exempel hade frågat om metan i gas form)

När ämnen är i gasfas är molekylerna så långt ifrån varandra att man kan räkna med att det inte är några bindningar mellan dem.

7. (jätte förvirrad på denna fråga) det uppstår eftersom alla molekyler dras till varandra med osynliga krafter spom kallas intermolekylära krafter 

Det är nog meningen att du skall berätta att det råkar bli lite ojämnt fördelade elektoner i en molekyl, såm påverkar en annan molekyl i närheten så att... Läs mer här

Ha en fin dag Online 2058
Postad: 18 jan 22:25
Smaragdalena skrev:
Ha en fin dag skrev:

hej! jag håller på och tränar inför ett prov genom att svara på följande frågor: 

 

problemet är att frågorna inte har facit så undrar om någon skulle kunna kika, rätta eller komplettera mina svar? tusen tack i förhand!

 

1. bindningarna som har uppstått här kallas Dipol-Dipol bindning eftersom de enskilda molekylerna är polära i och med att de har olika elektondensitet och är osymmetriska. (Egen Fråga: varför undrar de vad bindningen heter i flytande H2S? är bindningen inte densamma vid fast H2S? om ja, vrf inte och hur ska jag kunna hålla reda på skillnaden?)

2. vatten. eftersom vatten har en högre kokpunkt innebär det att det krävs mer energi för att bryta de intermolykylära bindningarna mellan vattenmolekylerna 

 

3. för att vätebindningar ska kunna uppstå mellan molekylerna krävs det att en väteatom binder till något av ämnena kväve, flour eller syre. Utan dessa tre atomer kan inte en vätebindning uppstå. 

Möjligen hade man kunnat skriva något om vad det är som gör atomerna F, O, N så speciella att det kan bildas vätebindningar.


(obs det gick inte att visa elektrondensitets fördelningen men föreställ er att det är grön över hela molekylerna)

4. Dipol-dipol bindningar uppstår mellan polära molekyler, dvs molekylerna som har en skillnad i elektronegativiteet och som därför resulterar i att den ena molekylens positiva sida dras till den andra molykylens negativa sida. Hos metanmolekylerna har vi ingen positiv eller negativ sida och därför kan det inte uppstå en dipol dipol bindning. 

5. eftersom moolekylerna inte innehåller någon av atomerna kväve, syre eller flour 

6. Dispersionskrafter, vilket är den intermolykylära bindningen som uppstår mellan opolära molekyler. ( egen fråga: återigen fattar jag inte hur jag skulle svara om de till exempel hade frågat om metan i gas form)

När ämnen är i gasfas är molekylerna så långt ifrån varandra att man kan räkna med att det inte är några bindningar mellan dem.

7. (jätte förvirrad på denna fråga) det uppstår eftersom alla molekyler dras till varandra med osynliga krafter spom kallas intermolekylära krafter 

Det är nog meningen att du skall berätta att det råkar bli lite ojämnt fördelade elektoner i en molekyl, såm påverkar en annan molekyl i närheten så att... Läs mer här

"Möjligen hade man kunnat skriva något om vad det är som gör atomerna F, O, N så speciella att det kan bildas vätebindningar."

jag googlade lite och fick fram att det är pga att det är så elektronegativa, men förstår förstår fortfarande inte vrf det skulle vara en förklaring. 

"Det är nog meningen att du skall berätta att det råkar bli lite ojämnt fördelade elektoner i en molekyl, som påverkar en annan molekyl i närheten så att"

här vet jag fortfarande inte vad jag ska skriva

Svara Avbryt
Close