2 svar
18 visningar
Leonhart är nöjd med hjälpen!
Leonhart 474
Postad: 30 jun 2020

Momentarm

Jag har svårt att se det här med momentarm, jag kom fram till x=4,33 m och y=2,5 m. Jag har alltså kommit fram till samma värden men att momentarmarna tillhör motsatta krafter. Jag tänker mig att stegen är hypotenusan och komposanterna är momenarmen för respektive moment, så FN2 har 2,5 m som momentarm medan 15g har 4,33 m som momentarm (alltså motsatsen  till vad lösningen). Dessutom har de halverat x vilket jag inte förstår varför.

Leonhart 474
Postad: 30 jun 2020

Jag tror att jag kom på felet. Jag tänkte mig att momentarmen sammanfaller med kraften, men den ska ju vara vinkelrät mot kraften,därav har man också halverat x.

Jroth 705
Postad: 30 jun 2020

Med momentarm menas det vinkelräta avståndet till momentpunkten från kraftens angreppspunkt.

Det är kraften och momentarmen som ska vara vinkelräta

En sträcka i x-led är vinkelrät mot 15g. En sträcka i y-led är INTE vinkelrät mot 15g.

Här har jag markerat det vinkelräta avståndet rr och gjort en kvadrat för att visa var den räta vinkeln sitter.

r=2.5mcos(60)=1.25mr=2.5\mathrm{m}\cos(60)=1.25\mathrm{m}

Svara Avbryt
Close