1 svar
28 visningar
Armend är nöjd med hjälpen!
Armend 261
Postad: 16 mar 2020 Redigerad: 16 mar 2020

Motargument

Hej, jag vill fräscha upp mina kunskaper i svenska

Är detta ett motargument?

 

Trots att dagens modersmålsundervisning och ”Svenska som
andraspråk” har uppenbara och uppmärksammade brister med uteblivna
kunskapsresultat till följd finns det en avsaknad av debatt och vilja till
förändring. Nuvarande upplägg är segregerande, ställer lägre krav på
elever och bedrivs utan koppling till andra skolämnen vilket innebär att
det skapas ett utanförskap redan i skolan.

 

https://studier.nti.se/file/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MTIxOTYwLCJjbHMiOiJDb3Vyc2VSZXNvdXJjZSIsImV4cCI6MTU4NDQzOTc0MywicHJldmlld1R5cGUiOiJndmlldyJ9.sUxqYwOi_LUN-6KFS2yKbMoOQ644TvG9bdxcPoKO45A

Motargument till vad?

Svara Avbryt
Close