8 svar
64 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 191
Postad: 6 aug 20:16 Redigerad: 6 aug 20:18

Multiplikation av parentesuttryck

Bestäm talen A och B så att likheten gäller i ekvationen.

(x + A)(x - 3) = x2 + 4Bx + (A + B)

 

Jag försöker lösa ut A och B eftersom det är värdet på dessa som efterfrågas men lyckas inte?

Så hur fortsätter jag? Har provat på fler sätt in bilden visar men det går aldrig ut

StudieRo 191
Postad: 6 aug 20:17

Om vi expanderar VL fås:

(x+A)(x-3)=x2+Ax-3x-3A(x+A)(x-3)=x^2+Ax-3x-3A

Detta är lika med VL, dvs:

 

x2+Ax-3x-3A=x2+4Bx+A+Bx^2+Ax-3x-3A=x^2+4Bx+A+B

Jämför nu koefficienter så får du ett ekvationsystem du kan lösa.

StudieRo 191
Postad: 6 aug 21:15

Jag ser inte vad du menar. Koefficienterna 3, 3 och 4 menar du?

x2+x(A-3)-3A=x2+4Bx+(A+B)x^2+x(A-3)-3A=x^2+4Bx+(A+B)

Om HL=VL gäller det att 

A-3=4BA-3 = 4B
-3A=A+B-3A=A+B

osv.

StudieRo 191
Postad: 6 aug 22:45 Redigerad: 6 aug 22:50

Sådär har jag aldrig gjort när jag försökt lösa något tror jag. Att anta att något har en likhet för att det ser ut som det. 

 

Men jag ser vad du menar. 

 

Jag har subtraherat bort x2 från båda led.

Så nu har jag följande ekvation

 

x(A-3) - 3A = 4Bx + (A + B)

Så jag ser vad du menar när du sätter 4B = (x -3) och 3A = (A + B)

Men är det -3A eller 3A som är ekvivalent med (A + B)  svårt att avgöra om det är ett negativt tal eller enbart en operation med ett positivt tal

StudieRo skrev:...

x(A-3) - 3A = 4Bx + (A + B)

Så jag ser vad du menar när du sätter 4B = (x -3) och 3A = (A + B)

Men är det -3A eller 3A som är ekvivalent med (A + B)  svårt att avgöra om det är ett negativt tal eller enbart en operation med ett positivt tal

Du menade nog att 4B = (A -3) och 3A = (A + B). Då har du fått fram ekvationssystemet

4B = A-33A =A+B

Kan du lösa det?

StudieRo 191
Postad: 7 aug 12:57

Jag har insett att jag tänkt som om det det vore en ekvation där jag söker ett x värde. Tack för erat tålamod, tips o hjälp! Men nu har poletten trillat ner. 

StudieRo skrev:

Jag har insett att jag tänkt som om det det vore en ekvation där jag söker ett x värde. Tack för erat tålamod, tips o hjälp! Men nu har poletten trillat ner. 

Fullt begripöigt, det är ju det man oftast gör med "x"... Men det gäller att läsa uppgiften ordentligt (ofta krångligt) och förstå vad det är man menar (oftast ännu krångligare).

Svara Avbryt
Close