5 svar
1129 visningar
Natascha 1204
Postad: 18 apr 2019

Muntligt framförande

Hej PA! 

Jag håller på att konstruera min powerpoint nu som jag ska ha till min presentation i Sv02 den 25:e April. Det ska vara ett argumenterande tal och vi har ett ämne som vi måste hålla oss till och det är Språken i Norden. Jag har en vald tes och det är: "I norden borde vi alla tala samma språk." 

Jag har surfat runt lite och både läst bakgrundsinfo om norden och när första tecken på brytningar/omljud började ske samt på så sätt få lite inspo till tre köpande argument. Det är argumenten som jag har svårt för att ta fram och därför vänder jag mig till er, i hopp om att kanske någon här kan komma på ett bra argument som stödjer min tes. 

Även om det är ett argumenterande tal så vill jag ha en "slide" i min PP där jag endast har bakgrundsinfo där jag förklarar kortfattat och därefter börjar jag med argumenten till varför jag vill att vi i norden ska satsa på ett gemensamt språk. Låter det bra? Kan jag ha det? Jag tänker att det blir som en fin inledning till mitt tal där jag värmer upp publiken innan jag argumenterar för min tes. 

//Natascha. 

Att ha en faktaslide kan fungera, så länge den inte är för lång. Angående argument, tänk på etos, patos och logos, och låt ett argument fokusera på respektive. Kom ihåg att när det gäller språk är känslor extremt viktiga, de språk vi talar hänger tätt samman med de kulturer och hem vi lever i. Låt därför ditt tyngsta argument, det sista, vara ett patosargument. Det är det viktigaste när det gäller språkargument, och det är även känslan som publiken kommer att ta med sig. 

Natascha 1204
Postad: 21 apr 2019

Tusen tack för hjälpen Smutstvätt. Jag håller på att göra klart min PP nu och enligt mig blir den väldigt fin. Jag har mina tre argument och håller på med den sista nu. Jag har nämligen en slide där endast kort bakgrundsfakta finns som jag vill ta upp. Det känns som att det är måste för att det argumenterande talet ska bli sammanhängande och att åhörarna vet vad det är jag argumenterar för. 
Jag har efter min slide med bakgrundsfakta en annan slide där två av mina argument står + två bilder som stödjer och passar väldigt bra ihop med mina två första argument. Sedan efter det kommer en annan slide där jag har en tecknad person/figur som ska ses som en person som argumenterar emot min tes och har en pratbubbla där jag kommer skriva själva motargumentet. 

På samma slide som den här tecknade personen är kommer jag att avsluta undertill med mitt starkaste argument och det är även det argumentet som jag främst vill att mina åhörare ska få med sig. 

Mitt tredje och starkaste argument lyder: "Med ett gemensamt nordiskt språk skulle vi inte bara utplåna de skandinaviska språken utan också leda till att minoritetsspråken dör ut. Vilket hade lett till att de minoritetsspråkstalande människorna i norden inte bara hade förlorat sitt språk utan också sin identitet och grupptillhörighet. Men å andra sidan måste man tänka på att minoritetsspråken redan är väldigt utsatta i dagens samhälle och de personerna som talar ett minoritetsspråk lider ofta av ett utanförskap och en känsla av ett mindervärde. Vi borde därför se ett gemensamt språk som en möjlighet till att istället stärka upplevelsen av samhörighet mellan de olika länderna och skapa en nordisk gemenskap". 

Nu till frågan: Vad tycker du/ni att jag ska skriva som motargument så att jag har mitt tredje och starkaste argument ovan som ett svar på motargumentet som ska skrivas i pratbubblan? 

Vore väldigt tacksam för lite tips på motargument. 

Tja, ett motargument kan vara att det skulle vara svårt att konstruera ett språk alla skulle vara nöjda med. Människors känslomässiga koppling till de språk de talar är ett tveeggat svärd; å ena sidan skulle det skapa mer skandinavisk gemenskap, men skulle troligen också minska den gemenskap som redan finns mellan människor i samma land idag. Det kan användas både som för- och motargument. 

Att ett gemensamt språk skulle innebära slutet för minoritetsspråken är inget bra argument för din tes, tvärtom. Dels är det troligtvis inte sant, och om det skulle vara så är det ett ytterst svagt argument för ett gemensamt skandinaviskt språk. Minoritetsspråken har ytterst starka band till minoritetskulturer, precis som att det svenska språket har en väldigt stark koppling till svenska kulturyttringar. Där har du kanske ditt motargument, egentligen. Samtidigt är det ett svårt motargument att möta.

Natascha 1204
Postad: 21 apr 2019

Tack för ditt svar. 

Men om jag väljer att ta ditt tips på ett motargument som lyder: "Minoritetsspråken har ytterst stora band till minoritetskulturer, precis som att det svenska språket har en väldigt stark koppling till svenska kulturyttringar." 

Som du redan nämnt så är det nu svårt att konstruera ett argument som talar emot ovan. Jag känner även att mitt motargument helt plötsligt nu bara riktar in sig lite väl mycket på minoritetsspråken... 

Om jag säger såhär: 

Mitt första argument berör: "Arbete och rörlighet"

Mitt andra argument berör: "Ekonomi" 

Sedan vill jag ha ett motargument som kanske inte riktar in sig så mycket på en sak eller ett problem med ett gemensamt språk i Norden. För att sedan inkomma med mitt tredje argument som ett svar på motargumentet och som givetvis är det starkaste argumentet. 

Natascha 1204
Postad: 21 apr 2019
Natascha skrev:

Tusen tack för hjälpen Smutstvätt. Jag håller på att göra klart min PP nu och enligt mig blir den väldigt fin. Jag har mina tre argument och håller på med den sista nu. Jag har nämligen en slide där endast kort bakgrundsfakta finns som jag vill ta upp. Det känns som att det är måste för att det argumenterande talet ska bli sammanhängande och att åhörarna vet vad det är jag argumenterar för. 
Jag har efter min slide med bakgrundsfakta en annan slide där två av mina argument står + två bilder som stödjer och passar väldigt bra ihop med mina två första argument. Sedan efter det kommer en annan slide där jag har en tecknad person/figur som ska ses som en person som argumenterar emot min tes och har en pratbubbla där jag kommer skriva själva motargumentet. 

På samma slide som den här tecknade personen är kommer jag att avsluta undertill med mitt starkaste argument och det är även det argumentet som jag främst vill att mina åhörare ska få med sig. 

Mitt tredje och starkaste argument lyder: "Med ett gemensamt nordiskt språk skulle vi inte bara utplåna de skandinaviska språken utan också leda till att minoritetsspråken dör ut. Vilket hade lett till att de minoritetsspråkstalande människorna i norden inte bara hade förlorat sitt språk utan också sin identitet och grupptillhörighet. Men å andra sidan måste man tänka på att minoritetsspråken redan är väldigt utsatta i dagens samhälle och de personerna som talar ett minoritetsspråk lider ofta av ett utanförskap och en känsla av ett mindervärde. Vi borde därför se ett gemensamt språk som en möjlighet till att istället stärka upplevelsen av samhörighet mellan de olika länderna och skapa en nordisk gemenskap". 

Nu till frågan: Vad tycker du/ni att jag ska skriva som motargument så att jag har mitt tredje och starkaste argument ovan som ett svar på motargumentet som ska skrivas i pratbubblan? 

Vore väldigt tacksam för lite tips på motargument. 

Jag sitter och tänker ut ett nytt tredje argument och får verkligen inte fram något... Det är så jobbigt... En väldigt svår tes också men jag ger mig inte... 

Jag kom däremot att tänka på en sak... Du nämnde att mitt tredje argument var mindre bra och kanske någorlunda ologiskt. Jag tänker samtidigt såhär... Vad är syftet med ett argumenterande tal? Jo att få sina argument hörda och om JAG anser att det är korrekt så tar jag med det och stödjer min tes med det argumentet. Det gäller bara att hitta ett motargument som talar emot mitt tredje argument men det ska nog gå att lösa. 
Jag får inte fram ett annat tredje argument som är starkt och gripande på något sätt... Jag tycker däremot att mitt tredje argument är starkt och konkret som jag nämnt ovan tidigare. Om det DÄREMOT gåt att utföra i praktiken, det vet inte jag Smutstvätt och det är kanske bortom min uppgift. Jag ska enbart bedömas på mitt argumenterande, sedan om argumenten är logiska, det ligger inte på mig... 

Jag är inte någon forskare inom området eller på något sätt oerhört påläst så att jag bär på långa register om ämnet i min hjärna.. Jag hoppas därmed att mitt tredje argument funkar och att det argumenterande talet går igenom. 


Svara Avbryt
Close