1 svar
36 visningar
Arminhashmati är nöjd med hjälpen
Arminhashmati 381
Postad: 28 mar 2021 14:20

Mutationer

Om  det vid en mutation sker en duplikation av en gen, kan det göra att genen uttrycks dubbelt så mycket eftersom det finns två av samma gen?

mag1 9166
Postad: 28 mar 2021 16:17

Det beror på var/hur den nya genkopian hamnar i genomet.

Ligger kopian direkt efter originalet kontrolleras genens transkription nog av samma promotor. Men sekvensen i DNA både uppströms och nedströms om genen påverkar hur mycket genprodukt som bildas, så om reglerande DNA kring orginalgenen flyttas längre från genen/andra regulatoriska delar av DNA, kan uttrycket minska eller öka. Sker det en negativ återkoppling av mängden genprodukt (där nybildningen stängs av när mängden genprodukt är tillräckligt hög) kan uttrycket även bli oförändrat.

Svara Avbryt
Close