2 svar
30 visningar
Elektriskt Vin är nöjd med hjälpen
Elektriskt Vin 1
Postad: 27 feb 18:58

Mycket resultat att presentera - Gymnasiearbete

Tjo,

Jag går natur och i mitt gymnasiearbete skriver jag om jästen Saccharomyces Cerevisiae (bagerijäst) och hur dess koldioxidproduktion under fermentering och cellandning blir påverkad av parametrarna olika pH-värden och sockerarter.

Jag genomfört ett experiment där jag mätte koldioxidproduktionen under en viss tidperiod under jäsningen. Detta resulterade i 15 olika dataserier(5 olika pH-värden och 3 olika sockerarter (5*3)), som jag sedan analyserade genom att skapa en linjär regressionsmodell för var och en. Resultatet av dessa analyser visualiserade jag i form av 15 grafer.

Min utmaning nu är att på ett effektivt och tydligt sätt presentera dessa grafer i resultatdelen av arbetet. 15 olika "resultat" känns överväldigande och jag vet ej hur jag ska få resultatdelen av verka sammansatt och tydlig. Vad jag syftar på är att presentera 15 grafer var för sig och skriva om dem känns repetetivt och ser ej bra ut.

Tips?

CurtJ 1148
Postad: 27 feb 19:04

Om du vill visa något samband mellan dem så kanske du kan visa fler grafer i samma diagram? T ex ett diagram för varje sockerart med 5 ph-grafer? 

Laguna Online 28508
Postad: 27 feb 19:12

Formulerade du några frågor innan du började experimentet, som experimentet skulle ge svar på?

Jag bara gissar, men jag antar att koldioxidproduktionen blir störst i ett visst pH-intervall. Kan man visa det på ett enkelt sätt i så fall? Beror det intervallet på vilken sockerart det gäller? Hur visar man det bäst?

Om man drar nån sorts slutsatser, hur säkra är de? Kan man visa det i ett eller flera diagram?

Svara Avbryt
Close