5 svar
8 visningar
Sputnik66 är nöjd med hjälpen!
Sputnik66 147
Postad: 22 okt 2020

Myrsyrans egenskaper

Det har kommit till min kännedom att myrsyran är en metansyra. Min fråga är om myrsyran då har metan liknande egenskaper såsom att den är antändningsbar?

Metansyra är antändningsbart, men inte lika lätt antändningsbart som metan. 

Sputnik66 147
Postad: 22 okt 2020

Så väteklorid i (aq) är inte antändningsbart?

Nä, du kan ju inte antända en vattenlösning. HCl(g) är däremot antändningsbart.

Sputnik66 147
Postad: 22 okt 2020

Vänta är alla syror antändningsbara i gasform? 

Inte riktigt. Förbränning är en exoterm reaktion där ämnet reagerar med syrgas, men alla ämnen kan inte reagera med syrgas på det sättet. Svavelsyra kan t.ex. inte göra det.

Svara Avbryt
Close