2 svar
43 visningar
fabmhs001 är nöjd med hjälpen
fabmhs001 20
Postad: 24 nov 2020

NAD+ -> NADH

Hej, jag skulle behöva hjälp med själva reaktionsekvensen vad gäller NAD+ ->NADH. Jag har försökt att förstå hur själva elektronerna hoppar och bryter/flyttar bindningar när NAD+ blir NADH. Jag förstår att i närvaro av hydridjon + H+  från en organisk molekyl (tex intermediärer i glykolysen) så tar NAD+ upp dessa två elektroner från hydridjonen samt lämnar en H+ i lösning. Men hur exakt binder elektronerna i den nya molekylen, bildas H i NADH av att endast en elektron reagerar med den positiva laddningen och genererar en H? Vad händer med den andra elektronen? Samt är den ensamma protonen alltid i lösning och sitter aldrig ihop med den nya NADH molekylen? 

 

Skulle behöva att någon kan stegvis gå igenom elektronöverföringen i denna bild, för jag verkar inte förstå själv? 

 

Allt gott, hoppas någon förstår min förvirring

 

mag1 1510
Postad: 24 nov 2020

Hydridjonen finns inte fritt som i din bild, den är alltför reaktiv för det. Istället visar översiktlig vad som sker med den, då den hoppar från ett ämne till NAD+ i ett enzym. Dock är det för många pilar för att beskriva vad som sker med hydridjonen.

 

 

I enzymet trycks substratet som donerar hydridjonen nära NAD+ och i en optimal geometri för att få hydridjonen att överföras till den elektronaccepterande kolatomen i NAD+ (C4, överst i din bild). C4 atomen är i NAD+ Sp2 hybridiserad, och nikotinamidringens bubbelbindingar är delokaliserade. När hydridjonens flyttas över till NAD+ ändras C4 hybridiseringen till Sp3, och kväveatomen i ringen mottar ett fritt elektronpar som hoppar ut ur ringen.

De röda pilarna i din bild är missvisande, då elektronerna inte flyttas till kvävet utan till C4 atomen (överst) och elektronerna i ringen omorganiseras till kvävet, se bilden nedan från wikipedia ovan. 

Protonen frisätts till lösningen, d.v.s. till en vattenmolekyl i den direkta närheten (eller en aminosyrarest i enzymet och sedan till vatten).

fabmhs001 20
Postad: 24 nov 2020

Alltså tack! Höll på att tappa förståndet för en minut! 

Svara Avbryt
Close