2 svar
54 visningar
Leffe1995 1
Postad: 29 okt 2020

Någon som kan lösa denna?

Uppgift 2

FN:s globala mål nummer 6 handlar om rent vatten och sanitet.

Analys av fosforhalten i prover från trettio slumpmässigt utvalda punkter längs ett vattendrag gav medelvärdet 35ug/l med en standardavvikelse på 8ug/l.

a)     Beräkna för hand ett 95% konfidensintervall för medelvärdet av fosforhalten i vattendraget.

Fibonacci 255
Postad: 29 okt 2020

Om vi antar att urvalet är normalfördelat går det att lösa med

Y±tα/2(Sn)

Välkommen till Pluggakuten! Börja med att skriva en rubrik som beskriver frågan, exempelvis "Konfidensintervall för fosforhalt", så blir det lättare att förstå vad tråden handlar om. 

Angående frågan, hur har du börjat? Hur beräknas konfidensintervall? Vilka formler finns, och vilken är lämplig att använda i denna situation? :)

Svara Avbryt
Close