0 svar
100 visningar
!234 1
Postad: 13 okt 18:14

Någon som vill läsa min argumenterade text

Frågan är

En studieledare vill visa på fördelarna med kursen Svenska som andraspråk 3 och har bett elever skriva argumenterande texter om det positiva med kursen.

Du väljer att delta. Skriv en kort argumenterande text där du tar upp fördelarna med kursen, kopplade till det centrala innehållet. Du ska alltså hänvisa till delar av det centrala innehållet för kursen. Länk till Skolverkets centrala innehåll för kursen hittar du här. 


Fördelarna med kursen SVA 3

Kursen svenska som andraspråk 3 är ett sista kurs på ämnet svenska på gymnasienivå. Kursens syfte är att elever ska lära sig svenska på ett enkelt och korrekt sätt, för att elever skulle kunna ha kunskap och färdighet i det svenska språket. Därmed ska SVA 3 hjälpa elever att behärska språket och skapa samhörighet med det svenska samhället i Sverige. Kursen svenska som andraspråk 3 är en kurs som ger elever ett utvecklat språk, stort ordförråd och även en effektiv kommunikationsförmåga, men varför vill alla inte plugga på SVA 3?

För det första tycker jag att den här kursen är utformad, för att kunna hjälpa elever som har ett annat modersmål än svenska med språket. Eleverna ska kunna lära sig det svenska språket korrekt och enkelt behöver det SVA3, eftersom kursen innehåller många olika sorters uppgifter som ger färdighet och kunskap i det svenska språket. Hur eleverna skulle kunna  tala,skriva, läsa,för att elever ska skapa samhörighet med den svenska befolkningen i Sverige. I den här kursen arbetar elever med olika texttyper, till exempel elever arbetar med argumenterande text, utredande text, referat och uppsatt. Elever läser dessutom olika böcker, såsom kurs belagda böcker och romaner.Jag tycker kursen SVA 3 är den kurs som ger ett utvecklat språk och större ordförråd, för att elever i SVA3 läser och skriver olika texttyper som hjälper till att utveckla sitt språk och öka sitt ordförråd i svenskan.     

För det andra tycker jag att kursen ger en effektiv kommunikationsförmåga, eftersom i kursen SVA 3  lär eleven hur man kommunicerar med andra på ett effektivt sätt. I kursen lär eleverna struktur på olika kommunikationssituationer. Hur elever använder språket på olika situationer. Exempelvis lär eleverna om språkliga variationer och språkanvändning. I kursen arbetar eleverna på muntligt anförande, argumenterande tal, presentation, för att träna muntligt och kommunicera på ett effektivt sätt med andra i skolan eller i arbetslivet. kommunikation är en viktig del av vår liv idag, eftersom man inte kan kommunicerar på ett effektiv sätt är utsatt för något i skolan eller i arbetsliv. De som kan kommunicerar bra har större makt än de som inte kan det i dagens samhälle.             

På andra sidan om några människor tycker att man kan lära sig språket på jobbet, varför behöver man gå på denna kurs och plugga hårt ? Ja, man kan lära sig språket på jobbet, men man missar de viktiga strategier för vidare utbildning till högstadiet. exempelvis hur man bygger upp en uppsats, utreder olika vetenskapliga texter, argumenterar mot eller emot. 

Dessutom ger en större möjlighet att elever ska studera vidare i högstadiet, eftersom denna kurs är en högskolans förberedelsekurs. I kursen SVA3 läser man lite översiktligt av högskolans utbildning.

Avslutningsvis först och främst syfte kuren är att hjälpa elever att ha kunskap och  färdighet i det svenska språket, för att eleverna ska skapa samhörighet med befolkningen i Sverige. SVA3 ger elever ett utvecklat språk, större ordförråd och även en effektiv kommunikationsförmåga, för att elever i kursen arbetar med olika texttyper. Elever tränar att tala, skriva, läsa på olika sätt, det kan vara att argumentera på tal eller text, utreder, bygger upp uppsats. Elever har också större möjlighet att fortsätta studera vidare, för att denna kurs är en högskolans förberedelsekurs.   

Svara Avbryt
Close