5 svar
93 visningar
Aysa är nöjd med hjälpen
Aysa 1414 – Avstängd
Postad: 7 jan 2018 14:30

nämnder och kommun

hejj...

vad är nämnder ?

jag vet att det typ samma som utskott men i kommunal nivå och finns olika nämnder typ utbildningsnämnd osv men vet inget mer och jag behöver hjälp med hur de väljs  in osv kan du hjälpa med det?

tack på förhand 

PeBo 540
Postad: 8 jan 2018 09:24

Ger den här sidan  någon hjälp att förstå? Det ser ut som att en del av dina frågor får svar där, det står till exempel att att kommunallagen säger att de ska tillsättas av kommun- eller landstings-fullmäktige.

Aysa 1414 – Avstängd
Postad: 8 jan 2018 14:34
PeBo skrev :

Ger den här sidan  någon hjälp att förstå? Det ser ut som att en del av dina frågor får svar där, det står till exempel att att kommunallagen säger att de ska tillsättas av kommun- eller landstings-fullmäktige.

ju det läste jag men fortfarande förstår inte en sak 

människor i nämnder kommer från kommunfullmäktige dvs medlemmar i kommunfullmäktige delar sig till nämnder eller det olika personer utanför fullmäktige?

PeBo 540
Postad: 8 jan 2018 16:07

Jag är ganska säker på att personerna som sitter i nämnder utses av och från fullmäktige, och de politiska partierna. En ganska typisk utbildningsnämnd kan se ut såhär och man ser politiska tillhörigheter på ledamöterna. Jag tror inte det finns något krav att den som väljs till en nämnd är vald till fullmäktige eller ens är politisk (medlem i ett parti), men det lär vara det normala. När det gäller de nämndemän som väljs till tingsrätten så ska de vara opolitiska i sina domar (nämndemännen är "lekmannadomare", dvs domare utan juridisk utbildning), så det finns ingen anledning att de ska vara medlemmar av ett politiskt parti eller valda till fullmäktige, och det skulle strida mot domareden att ta politiska hänsyn i domar. Riksdag och regering har diskuterat möjligheten att förbättra rekryteringen av tingsrättens nämndemän, och det har funnits förslag att man ska kräva att en del av nämndemännen rekryteras utanför de politiska partierna:

"Regeringen lämnar förslag som syftar till att skapa en mer allsidig sammansättning av nämndemannakåren. Enligt regeringens mening bör de politiska partier som nominerar personer till nämndemannauppdragen bredda sitt rekryteringsarbete. Det föreslås att valförsamlingen i framtiden skall sträva efter allsidighet inte bara beträffande ålder, kön och yrke utan även avseende etnisk bakgrund." -- (Justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU32)

Aysa 1414 – Avstängd
Postad: 8 jan 2018 16:40

tack

Aysa 1414 – Avstängd
Postad: 21 jan 2018 12:54

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka politiker som ska arbeta i nämnderna. Vissa nämnder måste finnas. En sådan nämnd är kommunstyrelsen.

hej kan någon hjälpa mig med detta 

är kommunalstyrelse också en nämnd?

Svara Avbryt
Close