5 svar
22 visningar
TheThinker är nöjd med hjälpen!
TheThinker 109
Postad: 16 okt 2020

Namngivning av alkohol med dubbelbindning?

Hej!

Jag har en fråga kring namngivning av en alkohol med en dubbelbindning.

Om man har en propenmolekyl, där dubbelbindningen är mellan ett kol i änden av molekylen samt ett kol i mitten, ska man ju ange var dubbelbindningen befinner sig, så då borde det bli 1-propen. Men om det sitter en hydroxylgrupp i kolatom nummer 2, hur ska man då namnge molekylen?

Blir det 2-propenol? För man måste väl ange placeringen av hydroxylgruppen och även dubbelbindningen? 

Tack på förhand!

Propen-2-ol är nog att föredra. Hydroxigruppen har högre prioritet än dubbelbindningen så ändelsen blir -ol och inte -en.

Smaragdalena 43710 – Moderator
Postad: 16 okt 2020 Redigerad: 16 okt 2020

Om den molekylen existerar, så borde det bli 1-propen-2-ol, men den kommer att omlagras till propanon, d v s aceton.

Tillägg: Enligt engelska Wikipedia är det prop-1-en-2-ol. IUPAC har justerat sin nomenklatur sedan jag läste organkemi.

Ett tillägg till: Det borde räcka med bara propen-2-ol, eftersom dubbelbindningen bara kan sitta på en plats.

Egentligen borde 1:an vara överflödig. Skriver man ”propen-2-ol” finns det bara ett sätt att skriva molekylen även om prop-1-en-2-ol såklart är extra tydligt.

TheThinker 109
Postad: 16 okt 2020

Okej, tack så mycket för svar!

I skolan har vi inte gått igenom det här skrivsättet, utan jag är van vid att placera stamkolvätets namn i slutet och inte i början, men jag antar att det som vi har gått igenom endast är grundläggande. 

Ja, det finns två skrivsätt och ”2-propanol” ser finare ut och är lättare att uttala än ”propan-2-ol”, men det andra skrivsättet är bättre i fall likt detta när det finns flera saker som ska namnges.

Svara Avbryt
Close