4 svar
73 visningar
David90 är nöjd med hjälpen
David90 6
Postad: 18 feb 09:14

Naturkunskap 2: Urcellens utveckling?

Jag håller på med en inlämningsuppgift där jag ska förklara hur bakterieceller, växtceller och djurceller utvecklats från urcellen, jag får max skriva en halv a4-sida, jag vill inte kopiera och klistra in hela mitt svar här men jag har konstaterat följande:

Bakteriecellen är mest lik urcellen.

Urcellen uppstod troligen i havet och var oberoende av sol och syre (syre fanns ännu inte)

Urcellen förökade sig genom celldelning, med tiden förändrades cellen till prokaryota celler (bakterieceller) (för mig är det oklart hur och jag behöver hjälp med att förstå denna biten)

De blågröna bakterierna var de första bakterierna med fotosyntes, därmed började syrgas spridas.

Andra bakterier anpassade sig till syret, mitokondrier och kloroplast tros härstamma från bakterier som tidigt anpassade sig till syret i havet.

Bakterier togs upp av andra celler där de var skyddade, i gengäld hjälpte de värdcellerna med energiförsörjningen.

Flercelligt liv uppkom när celler slog sig samman och specialiserade sig på olika uppgifter (Hur? Varför?)

Flercelliga organismer kunde bilda könsceller och på så vis var den könsliga fortplantningen "uppfunnen"

 

Är detta ett bra och täckande svar eller finns det någonting jag kan behöva förtydliga?  

Teraeagle 20207 – Moderator
Postad: 18 feb 10:55

Tycker ditt svar är bra, men du bör ta med begreppen RNA-världshypotesen och endosymbiontteorin. Hur urcellen utvecklades till bakteriecellen tror jag inte man exakt känner till. Det skedde för miljarder år sedan och det finns inte kvar några spår från den tiden. Enligt RNA-världshypotesen var urcellerna baserade på något som liknar RNA, så på något sätt måste det i alla fall ha utvecklats till bakteriernas DNA. Du kan förklara lite kort vad det finns för fördelar att ha DNA istället för RNA till att lagra genetisk information.

David90 6
Postad: 18 feb 17:39
Teraeagle skrev:

Tycker ditt svar är bra, men du bör ta med begreppen RNA-världshypotesen och endosymbiontteorin. Hur urcellen utvecklades till bakteriecellen tror jag inte man exakt känner till. Det skedde för miljarder år sedan och det finns inte kvar några spår från den tiden. Enligt RNA-världshypotesen var urcellerna baserade på något som liknar RNA, så på något sätt måste det i alla fall ha utvecklats till bakteriernas DNA. Du kan förklara lite kort vad det finns för fördelar att ha DNA istället för RNA till att lagra genetisk information.

Hmm, har lite svårt att få plats med denna information i mitt svar med tanke på att jag som sagt bara får skriva en halv a4. Har uttryckt mig såhär:

"Enligt RNA-världshypotesen utgjordes urcellen av något som liknade RNA (molekyler som finns alla levande organismer) och hade förmågan att replikera sig själv."

"Enligt endosymbiontteorin härstammar mitokondrier och kloroplaster från bakterier som tidigt anpassade sig till syret i havet. Denna teori hävdar att bakterier togs upp och förvarades i cellplasman hos andra celler där de levde i en skyddad miljö, i gengäld hjälpte de värdcellerna med energiförsörjning genom cellandning och fotosyntes."

Att förklara skillnaden mellan DNA och RNA samt fördelarna med DNA kommer jag nog inte få plats med i mitt svar, tyvärr. Men fördelen med DNA är väl att det förvaras i en skyddad cellkärna och är "dubbelsträngad" medan RNA är "enkelsträngad" och ligger fritt i cellplasman?

Teraeagle 20207 – Moderator
Postad: 18 feb 21:44

Bakteriernas DNA finns inte i en cellkärna. En faktor jag känner till är att DNA är en mer stabil struktur just eftersom den är dubbelsträngad. Det gör att den inte sönderfaller lika lätt och ger ett skydd mot mutationer.

David90 6
Postad: 19 feb 17:55

Glömde tacka för, uppskattar verkligen hjälpen :)

Svara Avbryt
Close