2 svar
21 visningar
Sam92 6
Postad: 18 nov 10:57 Redigerad: 18 nov 10:58

Naturkunskap laborationsrapport

Hej någon som kan hjälpa mig med min laborationsrapport. Är nästan klar men skulle vilja ha en starkare hypotes eller räcker den så? Och även diskussion och slutsatsen behövs fyllas ut.

Så här har jag skrivit:

Hypotes

Genom denna undersökning tror jag att jag kommer bli mer medveten och insatt i hur min elförbrukning ser ut över ett dygn. Så efter denna laborationsrapport hoppas jag att jag kan sänka min energiförbrukning och bli mer klimatsmart. Och för att få reda på detta måste en uträkning göras för att få veta hur mycket el man förbrukar och vad som drar mest el.

Diskussion och slutsats

Hypotesen stämde överens med resultatet för att jag fick en mer helhets syn på hur jag förbrukar min el och som jag trodde förbrukar jag ganska så mycket el under en dag. Jag fick även information om vilken elektrisk apparat som drog mest el hemma hos mig som jag hade hoppats på att få veta genom laborationen.

En möjlig felkälla kan vara att elpriserna är ostabilt och höjs och sänks hela tiden, så om man skulle göra om samma laboration vid en annan dag så kanske man skulle få andra värden än vad som ges i denna laboration.

Tacksam för svar :)

Programmeraren 1213
Postad: 18 nov 11:30 Redigerad: 18 nov 11:30

Hypotesen handlar om medvetenhet om din elförbrukning och att den kan sänkas. I diskussionen tar du in elpriset men det har inget med förbrukningen att göra. Antingen är hypotesen att du kan sänka din elkostnad eller så är slutsatsen insikten om att du kan minska din förbrukning (och inte kostnaden).

Hypotesen är begränsad till att du ska få en insikt om din (onödiga) elförbrukning men utan att genomföra några åtgärder. Då ska du i diskussionen visa att du fått den insikten vilket jag tycker du gör (jag antar att det finns en resultatdel där ditt användande av olika apparater och deras förbrukning anges).

Det är inget fel med den begränsade hypotesen men den kan utökas vilket kanske gör resten enklare eftersom du då kan jämföra elförbrukningen "före" och "efter":
Hypotesen om även sänkt förbrukning ingår: "Genom att undersöka min elförbrukning under ett dygn kan jag identifiera elanvändning som kan minskas. Genomförandet av de åtgärderna kommer att sänka min framtida elförbrukning ."
För att visa detta bör du även mäta förbrukningen efter du genomfört åtgärderna, t ex genom att observera hur mycket mindre tid apparater används. 

Översikt över en labrapport:
https://www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282738/1548151644284/labbrapport-naturvetenskap-teknik-grundskola.pdf

Sam92 6
Postad: 18 nov 14:15

Tack snälla för att du tog din tid och svarade.

Ja, jag har mycket mer i min labbrapport men tänkte att det var mycket att lägga ut här. Jag har gjort en tabell som visar alla mina elektriska apparater och hur mycket effekt varje apparat drar, tiden jag använder de och sedan räknat ut kWh på alla.

Svara Avbryt
Close