2 svar
44 visningar
le chat är nöjd med hjälpen!
le chat 689
Postad: 12 okt 2017

Naturliga logaritmer

Hej!

När jag skulle derivera det följande uttrycket stämde det inte överens med facit. a2 skulle inte vara med  varför får inte derivatan av  a vara med? 

f(x) = 3ex -4e(-3x) + a2f'(x) = 3ex +12e-3x + lna ·a2

a är en konstant, som därmed försvinner när man deriverar. 

Därför att a2 a^2 är en konstant, och derivatan av en konstant = 0. (Om det hade stått a2x a^2x skulle derivatan bli a2 a^2 .)

Om du hade deriverat med avseende på a skulle ex e^x vara konstant, och derivaran skulle bara bli 2a.

Svara Avbryt
Close