2 svar
53 visningar
ensvensk 203
Postad: 21 jul 14:07 Redigerad: 21 jul 14:11

Naturresurser utifrån förnybarhet

Hej, jag har fått denna fråga och är lite osäker om jag besvarat den korrekt. Här är frågan och texten. 

Vilken indelning kan man gör med våra naturresurser utifrån förnybarhet?

Människor och andra varelser har varit beroende av naturresurser för att överleva från början. När jordens befolkning fortsätter att växa är bevarandet av naturresurser, många av de viktigaste, ändligt och icke-förnybart. Allt vi människor använder i vårt dagliga liv utvinns eller tillverkas av någon form av naturresurs. Råvaror är produkter som utvinns ur naturen men som inte förädlas. Många gånger måste råvaror genomgå komplexa och miljökrävande processer innan de blir färdiga produkter som hamnar i konsumenternas händer. Utan det ständiga flödet av naturresurser i form av denna råvara skulle många länder bli utarmade. De flesta länder är ekonomiskt beroende av de flesta av sina naturresurser för export och försäljning på världsmarknaderna.

Naturresurser brukar delas in i två kategorier: förnybara resurser och icke förnybara resurser, vilket visar om naturresurser återskapas av naturen. Vi människor måste ta maximal hänsyn till icke-förnybara naturresurser, eftersom de med tiden försvinner om de överutnyttjas. Förnybara naturresurser är skog, vind och sol. Både vind- och solenergi kan omvandlas till vind- eller solenergi för att förse oss med miljövänlig förnybar energi. Trä är en viktig råvara för pappers-, möbel- och byggindustrin. Regnskogar är viktiga för jordens syreproduktion, och de är också viktiga för jordens klimat och djurliv. Icke-förnybara naturresurser är fossila bränslen i form av olja, bensin och diesel, naturgas och kol. Deras ursprung kommer från växtdelar och djur som har omvandlats till fossila bränslen under miljontals år. Användningen av fossila bränslen anses vara en av de främsta orsakerna till den globala uppvärmningen, eftersom deras förbränning bidrar till att öka mängden koldioxid i atmosfären. Oljan driver inte bara bilar, fartyg och flygplan, den är också en viktig del av plastproduktionen. Plast är också ett av de mest använda materialen i världen. Plast är mycket skadligt för miljön eftersom materialet är svårt att bryta ner. Fler exempel på icke-förnybara naturresurser är mineraler och metaller som utvinns främst genom gruvdrift. Mineraler och metaller är exempel på återanvändbara icke-förnybara naturresurser.

Har någon förslag på vad jag kan lägga till eller om jag ska ändra något.

 

Mvh

Teraeagle 15570 – Moderator
Postad: 21 jul 16:39

Det du har skrivit är i huvudsak korrekt. Ska man vara petig är det dock en vanlig missuppfattning att ändliga naturresurser tar slut genom att man "gräver upp dem". Det som egentligen händer är att man först utvinner de naturresurser - oljekällor, malmkroppar m.m. som är billigast att utvinna. När dessa tar slut måste man gå vidare med fyndigheter som är dyrare att utvinna vilket gör att priset på råvaran stiger. Till slut når man ett så högt pris att alternativen blir billigare och då finns det inte längre någon marknad för den ändliga naturresursen. Det är alltså huvudsakligen ekonomin som är problematisk med ändliga naturresurser.

Utöver indelningen förnybart/icke-förnybart kan man göra andra indelningar som hållbar/ohållbar. En naturresurs kan vara förnybar men inte hållbar, t.ex. är skog en förnybar resurs men det är inte hållbart att skövla skogar så att man förstör ekosystemen. En naturresurs kan också vara ändlig med samtidigt hållbar. Ett sådant exempel är uran som används i kärnkraftverk. Det finns visserligen en begränsad mängd uran på jorden men det finns ändå så mycket att vi skulle kunna driva våra kärnkraftverk under ganska lång tid framöver. Sen kan man problematisera det ytterligare med att fråga sig ifall kärnkraft är ett hållbart kraftslag när det bildar radioaktivt avfall som ska deponeras säkert under mycket lång tid framöver.

Ytterligare en sak man kan diskutera är kedjan mellan biomassa och fossilt kol. Förnybara bränslen som trä och andra växtdelar som inte förmultnar i marken omvandlas först till torv, vilket med tiden blir till brunkol som sedan blir till stenkol. De flesta är ense om att biomassa är en förnybar resurs medan brun- och stenkol är fossila resurser. Hur är det då med torven? Det kol som finns bundet där står visserligen utanför kolets kretslopp men har inte varit utanför kretsloppet lika länge som brun- och stenkol. Det har tidigare debatterats flitigt hur torv ska klassas.

ensvensk 203
Postad: 21 jul 19:26

Okej men nu blir det bra. Nu har jag fått med ganska mycket fakta och besvarat uppgiften. Tack för din hjälp :D

Är väldigt tacksam :)

Svara Avbryt
Close