6 svar
94 visningar
marwaalhasan16 är nöjd med hjälpen
marwaalhasan16 9
Postad: 22 dec 2020 Redigerad: 22 dec 2020

Klimatförändringar

Utsläpp av så kallade växthusgaser anses ge ett varmare klimat. Hur skulle en snabb klimatförändring påverka ekosystem, biologisk mångfald och samhälle?

Teraeagle 12537 – Moderator
Postad: 22 dec 2020 Redigerad: 22 dec 2020

Hur har du själv försökt att lösa uppgiften?

Här gäller det att förstå vad som menas med snabb klimatförändring. Klimat är ett begrepp som innebär ett sorts medelvärde av allt väder på en plats under 30 år, så även om en ändring sker ”snabbt” handlar det om ändringar över årtionden eller århundraden, inte dagar eller timmar. Men det är ändå snabbt jämfört med hur länge vissa arter har funnits eller hur naturen i övrigt har förändrats. Det kan handla om saker som har varit relativt likartade över årtusenden eller miljontals år.

marwaalhasan16 9
Postad: 22 dec 2020 Redigerad: 22 dec 2020
Teraeagle skrev:

Hur har du själv försökt att lösa uppgiften?

Här gäller det att förstå vad som menas med snabb klimatförändring. Klimat är ett begrepp som innebär ett sorts medelvärde av allt väder på en plats under 30 år, så även om en ändring sker ”snabbt” handlar det om ändringar över årtionden eller århundraden, inte dagar eller timmar. Men det är ändå snabbt jämfört med hur länge vissa arter har funnits eller hur naturen i övrigt har förändrats. Det kan handla om saker som har varit relativt likartade över årtusenden eller miljontals år.

Jag försökte så här: 

Klimatförändringar kommer att påverka den biologiska mångfalden direkt genom förändringar i temperatur och nederbörd, och kommer också indirekt att påverka den biologiska mångfalden genom förändringar i markanvändningen. Klimatförändringar påverkar det mänskliga ekosystemet Positiva och negativa sätt. Ökningen i temperatur och koldioxidinnehåll i atmosfären kan förklara skogens tillväxt Fortsätt öka. Klimatförändringar påverkar förhållandena hos människor, djur och hela ekosystemet. Minskningen av biologisk mångfald har också förvärrat effekterna av klimatförändringar. Därför är det omöjligt att lösa en kris utan att överväga en ny kris, men anslutningen är komplicerad. Klimatförändringarna kommer att medföra en starkare risk för nederbörd, vilket leder till mer intensiva hydrologiska processer i vattenvägar, vilket kan leda till översvämningar, jordskred och jordskred och konsekvenserna av långvarig havsnivåhöjning. 

Det du skriver är visserligen rätt, men du måste strukturera upp texten bättre så att det är möjligt att förstå vad du vill följa fram och att texten följer en röd tråd.

Låt oss ta dessa exempel:

  • Arktis
  • Öknar
  • Havet

Vad händer med dessa områden ifall klimatet blir varmare?

marwaalhasan16 9
Postad: 22 dec 2020 Redigerad: 22 dec 2020
Teraeagle skrev:

Det du skriver är visserligen rätt, men du måste strukturera upp texten bättre så att det är möjligt att förstå vad du vill följa fram och att texten följer en röd tråd.

Låt oss ta dessa exempel:

  • Arktis
  • Öknar
  • Havet

Vad händer med dessa områden ifall klimatet blir varmare?

 

Jag skrev om följande: 

Klimatförändringar kommer att påverka den biologiska mångfalden direkt genom förändringar i temperatur och nederbörd, och kommer också indirekt att påverka den biologiska mångfalden genom förändringar i markanvändningen. Klimatförändringar påverkar det mänskliga ekosystemet Positiva och negativa sätt. Ökningen i temperatur och koldioxidinnehåll i atmosfären kan förklara skogens tillväxt Fortsätt öka. Klimatförändringar påverkar förhållandena hos människor, djur och hela ekosystemet. Minskningen av biologisk mångfald har också förvärrat effekterna av klimatförändringar. Därför är det omöjligt att lösa en kris utan att överväga en ny kris, men anslutningen är komplicerad. Klimatförändringarna kommer att medföra en starkare risk för nederbörd, vilket leder till mer intensiva hydrologiska processer i vattenvägar, vilket kan leda till översvämningar, jordskred och jordskred och konsekvenserna av långvarig havsnivåhöjning. Ökningen av de globala havsnivåerna kommer att öka nivån i Östersjön. På grund av förändringar i vindförhållanden, ökad nederbörd och ökad avrinning av floder förväntas tillgången på sötvatten förändras i salthalten i Östersjön. Förändringar i Östersjö Förhållandena kommer att leda till stora förändringar i biologisk mångfald. Därmed påverkar klimatförändring arktis. Arktis smälter i nordpolen. Djuren påverkar där såsom isbjörnar, sälar, valar, valrossar, myskoxar, renar, vargar, fjällrävar, lämlar och harar. Deras miljö är i det polarzonen och de dör om nordpolen (arktis)  blir varmare för att deras kroppar är för den miljön.  När temperaturen stiger ökar smält graden av istappar och glaciärer. En stor mängd vatten fångas i is, vilket gör att havsnivån stiger. Mängden vatten under uppvärmningen kommer också att öka, och under stormar och extrema väder kommer översvämningar att bli allvarligare och bredare, vilket kommer att få enorma konsekvenser. Havet absorberar nästan hälften av koldioxiden som vi släpper ut i atmosfären. Tyvärr omvandlas koldioxid till koldioxid, vilket gör vattnet surare. Eftersom koldioxid löser upp kalk kan det till exempel vara svårt för skaldjur och koraller som kräver kalk som sina skal och ben. Den biologiska mångfalden minskar, vilket faktiskt försämrar klimatpåverkan. Friska ekosystem (till exempel mangroven och havsgräs bäddar) lagrar stora mängder kol. Därför är det också viktigt att skydda och återställa den naturliga marina miljön för klimatet.

Du måste verkligen läsa igenom texten en gång till och ta bort slarvfel (t.ex. ”koldioxid blir till koldioxid”) och dela in den i stycken så att den blir lättare att läsa, annars blir det svårt att se vad du försöker framföra.

Återigen - nu har du skrivit mycket fakta, men det räcker inte att bara skriva fakta. Du måste också förstå vad konsekvenserna blir och se orsakssamband. Om vi tar detta som exempel:

Arktis smälter i nordpolen. Djuren påverkar där såsom isbjörnar, sälar, valar, valrossar, myskoxar, renar, vargar, fjällrävar, lämlar och harar.

Du kan inte bara skriva att djuren påverkas, du måste förklara hur de påverkas och koppla det till ekosystem, biologisk mångfald och vårt samhälle. Låt oss ta isbjörnar, sälar och fiskar i havet runt Arktis som exempel. När isen smälter försvinner både sälarnas och björnarnas levnadsmiljöer, vilket gör att de får det svårare att klara sig. Vad händer med isbjörnarna om de inte har lika lätt att fånga sälar i framtiden? Hur påverka det antalet sälar? Hur påverkas sälarna av att isarna försvinner? Hur påverkas fiskarna av att havet värms upp och att isarna försvinner? Hur påverkas fiskeindustrin som vi människor bedriver?

Tips:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hot-mot-arktis 

Svara Avbryt
Close