6 svar
48 visningar
Emilyz 11
Postad: 18 feb 2021

Naturvetenskaplig bakgrund om ämnet ( Gmo)

Hej! Jag ska ha en bedömning/ presentation i biologi, där vi är grupper om 3. Vi fick Området Genmodifierande organismer. Jag fick punkten, Naturvetenskaplig bakgrund om ämnet. JAg har kommit en ganska bra bit men känns som jag upprepar mig på vissa ställen. 

Naturvetenskaplig bakgrund om ämnet
Vad är och innebär det rent biologiskt?
Hur går det till rent biologiskt?
Vilka processer ligger bakom ämnet?

Dessa frågor fick jag ta hjälp av, tycker det är väldigt mycket att skriva och hittar inte mycket information, speciellt inte dem två sista.

Så här har jag skrivit hittills.

 

GMO är en förkortning av Genetisk Modifierad organism. 

Det är en organism som den genetiska organismen har förändrats på ett sätt som inte inträffat naturligt.Alltså att det inträffar genom mänsklig påverkan. 

Man gör det genom att lägga en gen från en annan organism eller förändra gener i organismen.  Ofta görs det för att få fram egenskaperna som man är intresserade av. 


 GMO innebär att människan ändrar vissa specifika delar som man vill modifiera. För att anpassa organismer efter våra behov. Det är en organism där människan direkt har ändrat på arvsmassan, med hjälp av molekylärgenetiska tekniker.   Generna kan komma från obesläktade växter men också djur. Ett exempel är soja som är en stor exportvara i Argentina och där har den Genmodifierade RR- oljan sen 1900-talet, bidragit till stora inkomster.  En organism kan tex vara växter, ett frö, en potatis, ett djur eller ett virus. 

Förändringen i arvsmassan har inte skett naturligt En organism definieras som en biologisk enhet, alltså att den kan föröka sig eller föra över genetiskt material. När man använder sig av speciella tekniker för att ändra arvsmassan skapas GMO.

Tack i förhand!

Anticap 121
Postad: 18 feb 2021

Som du säger är det en hel del repetition och mycket samma fakta men på olika nivå. Jag kan hjälpa dig strukturera upp det lite men måste veta om du ska svara på frågorna separat eller om det är ok att svara på alla frågorna med en löpande text?

Emilyz 11
Postad: 19 feb 2021

Jag ska svara på frågorna i en löpande text!

Anticap 121
Postad: 19 feb 2021

Har kastat om lite och tagit bort delar du upprepat så visar även delarna jag omformulerat eller flyttat på, samt de delar jag tagit bort.

GMO är en förkortning av Genetisk Modifierad organism. En organism definieras som en biologisk enhet, alltså att den kan föröka sig eller föra över genetiskt material, tex växter, ett frö, en potatis, ett djur eller ett virus. . Det är en organism som den vars genetiska organismen material har förändrats på ett sätt som inte inträffat naturligt, alltså att det inträffar genom mänsklig påverkan. Man gör det genom att lägga till en gen från en annan organism eller förändra gener i organismens egna gener genom molekylärgenetiska tekniker.  Ofta görs det för att få fram egenskaperna som man är intresserade av, . GMO innebär att människan ändrar vissa specifika delar som man vill modifiera. för att anpassa organismer efter våra behov. Det är en organism där människan direkt har ändrat på arvsmassan, med hjälp av   Generna kan komma från obesläktade växter men också djur. Ett exempel är soja som är en stor exportvara i Argentina och där har den Genmodifierade RR- oljan sen 1900-talet, vilket har bidragit till stora inkomster.  En organism kan

Förändringen i arvsmassan har inte skett naturligt En organism definieras som en biologisk enhet, alltså att den kan föröka sig eller föra över genetiskt material. När man använder sig av speciella tekniker för att ändra arvsmassan

Rentext blir:

GMO är en förkortning av Genetisk Modifierad organism. En organism definieras som en biologisk enhet, alltså att den kan föröka sig eller föra över genetiskt material, tex växter, ett frö, en potatis, ett djur eller ett virus. Det är en organism vars genetiska material har förändrats på ett sätt som inte inträffat naturligt, alltså genom mänsklig påverkan. Man gör det genom att lägga till en gen från en annan organism eller förändra organismens egna gener genom molekylärgenetiska tekniker.  Ofta görs det för att få fram egenskaper som man är intresserad av, för att anpassa organismer efter våra behov. Generna kan komma från obesläktade växter men också djur. Ett exempel är soja som är en stor exportvara i Argentina och där har den Genmodifierade RR- oljan sen 1900-talet, vilket har bidragit till stora inkomster.  

Lite kortare men helt dina egna formuleringar med bara några få grammatiska ändringar. Jag tycker om innehållet du skrivit i sin helhet och ditt ordval är på en bra nivå! Tips att vidare utveckla texten är att förklara lite mer biologin bakom de molekylärgenetiska teknikerna (på en inte så djup nivå) och kanske lägga till lite kring de olika delarna runt själva GMO-produkten med patent och tester för att se att experimentella GMOs inte har skadliga effekter!

Emilyz 11
Postad: 19 feb 2021

Tack så jätte mycket för din hjälp!

Emilyz 11
Postad: 19 feb 2021

Hur kan man förklara Molekylgenetiska tekniker på ett enkelt sätt? Ska jag skriva att det är en gren inom genteknik och att man utforskar av arvsmassan på en molekylärnivå ( DNA- nivå)?

Anticap 121
Postad: 19 feb 2021
Emilyz skrev:

Hur kan man förklara Molekylgenetiska tekniker på ett enkelt sätt? Ska jag skriva att det är en gren inom genteknik och att man utforskar av arvsmassan på en molekylärnivå ( DNA- nivå)?

Nja att du redan sagt molekylgenetiska tekniker säger rätt klart att du pratar om genteknik och är på DNA-nivå men försök söka på nätet om du hittar någon enklare förklaring om hur det går till lite översiktligt! Inte förklara varenda litet steg men kanske se om det finns någon metod som du kan sammanfatta väldigt kort så att läsaren får lite information om hur framställningen kan ske. För att göra det mer konkret så försök skriva några få meningar som besvarar frågan "hur får de in nya gener i organismens celler?".

Svara Avbryt
Close