0 svar
81 visningar
Elisabeina 28
Postad: 18 jun 20:17

Nedbrytning av pyruvatjoner

Hej, jag har denna uppgift:

Efter glykolysen är tre reaktionsvägar för nedbrytning av pyruvatjoner möjliga. De två första sker i kroppen. Den tredje reaktionen sker vid jäsning. Beskriv så noggrant du kan dessa tre reaktionsvägar. Skriv ditt svar nedan. Max en A4-sida!

 

Jag har svårt att hitta bra information om detta i läroboken och tycker därför mitt svar inte blir så utvecklat. Har ni några tips på vad mer jag kan skriva? Detta har jag skrivit hittills:

 

I växter och svampar kan pyruvatjoner brytas ned med hjälp av jäsning, som är en anaerob process. Då bildas etanal som sedan reduceras till etanol med hjälp av NADH. Som resultat av jäsningen återbildas NAD+  från NADH vilket behövs för att glykolysen ska kunna fortsätta. 

Vid syrebrist i människor kan pyruvatjoner brytas ned genom att reducera dem till laktatjoner. Detta görs med NADH som reduktionsmedel. Eftersom laktatjonen är mjölksyrans anjon så säger vi att mjölksyra bildas. 


Vid tillgång till syre kan pyruvatjoner brytas ned genom reaktioner i citronsyracykeln, inom mitondriernas inre membran. Där avspjälkas karboxylgruppen i pyruvat jonerna så att koldioxid och acetylgrupper bildas. Varje acetylgrupp kopplas ihop med Koenzym A och bildar Acetylkoenzym A med hjälp av enzymer. Samtidigt som detta sker avges elektroner till NAD+ som blir reducerat till NADH. Detta NADH oxideras sedan tillbaka till NAD+ med hjälp av andningskedjans enzymer. NAD+ används i sin tur i citronsyracykeln.

Svara Avbryt
Close