2 svar
242 visningar
Tikki är nöjd med hjälpen
Tikki 187
Postad: 12 maj 2021 12:14

Nervimpuls

Hej, jag har en fråga. Jag undrar ifall det alltid är natrium som släpps in i cellen vid depolarisation och kaliumjoner som åker ut ur cellen vid repolarisarion, eller kan det vara andra joner också? Isf vad är det som avgör vilka jonkanaler som öppnas? 

Alex111 333
Postad: 12 maj 2021 18:19

De dominerande jonerna är natrium- och kaliumjoner. Potentialen (elektriska aspekten) avgör. Det kan nog finnas andra joner, men det är nog huvudsakligen natrium- och kaliumjoner. Det finns både fysiska och kemiska faktorer som avgör (både när impulsen går genom nervcellen eller till en annan nervcell). 

mag1 9166
Postad: 12 maj 2021 21:13

Frånsett natriumjoner används även kalciumjoner som alternativ, i spänningskänsliga kalciumjonkanaler. Kalciumjonkoncentrationen är liksom natriumjonkoncentrationen mycket högre utanför cellen, vilket gör depolarisationen möjligt, tillsammans med den i cellen höga kaliumjonkoncentrationen. Under depolarisationen, när en positiv laddning byggts upp genom inflödet av antingen Na+/Ca2+, öppnas i bägge fallen kaliumkanaler för att återpolarisera cellen.

I en enskild nervcell kan spänningskänsliga natriumjonkanaler finnas i dendriter, cellkropp och längs axonen - men vid axonens slut, vid synapsen, finns istället spänningskänsliga kalciumkanaler. När dessa kalciumkanaler öppnas av depolarisationen, strömmar kalciumjoner in. Kalciumjonerna får då vesiklar med neurotransmittorer att fusera med cellmembranet och frisätta neurotransmittorer till synapsen - som med acetylkolin i synapsen mellan nervcell och muskelcell.

Svara Avbryt
Close