7 svar
1017 visningar
Wilar är nöjd med hjälpen
Wilar 191
Postad: 9 dec 2017 16:32 Redigerad: 9 dec 2017 17:14

Neutralrött

Har några frågor om neutralrött som vi just har labbat med.

1. Det står att den har ett omslagsintervall mellan pH 6,8 och 8,0. Betyder detta att den alltså inte är en pålitlig indikator i detta intervall, utan endast innan och efter?

2. Vad är det egentliga jämviktsreaktionen för neutralrött? Jag har läst R-NH3+  R-NH2 där R är en stor kolvätegrupp. Men detta känns ganska otydligt. Är inte NH3 en oladdad molekyl? Borde inte NH2 vara negativ eftersom den här ett väte mindre? 

1. När pH ligger mellan 6,8 och 8,0 kommer en del av neutralrött-molekylerna att färger vara i basformoch andra i syraform, så den färg man ser är en blandning mellan dessa båda.

2. Visst, NH3 NH_3 är den oladdade (men basiska) molekylen ammoniak, men R-NH3 R-NH_3 är en ammoniumjon där man har bytt ut en av väteatomerna mot en stor kolvätegrupp.

Wilar 191
Postad: 9 dec 2017 22:38
Smaragdalena skrev :

1. När pH ligger mellan 6,8 och 8,0 kommer en del av neutralrött-molekylerna att färger vara i basformoch andra i syraform, så den färg man ser är en blandning mellan dessa båda.

2. Visst, NH3 NH_3 är den oladdade (men basiska) molekylen ammoniak, men R-NH3 R-NH_3 är en ammoniumjon där man har bytt ut en av väteatomerna mot en stor kolvätegrupp.

Ah, ok. Men då måste väl kolvätegruppen ha en nettoladdning på +1? Eftersom det fortfarande står R-NH3+ menar jag.

Nej, det är aminogruppen som har en laddning på +1 - precis som en ammoniujon skulle ha haft.

Wilar 191
Postad: 9 dec 2017 23:16
Smaragdalena skrev :

Nej, det är aminogruppen som har en laddning på +1 - precis som en ammoniujon skulle ha haft.

Ah, ok. Men den fullständiga jämviktsformeln blir väl då enligt följande: R-NH3+ + H2O  R-NH2 + H3O+

Ja, eller NH3-R+OH-NH2-R+H2O NH_3-R + OH^- \Leftrightarrow NH_2-R + H_2O när den sker i basisk miljö.

Den formeln du har skrivit i uppgiften är nog ett försök att sammanfatta båda.

När jag läste biologi för många år sedan hade vi en gång en labb där man skulle färga något med metylrött (eller mojligen något annat med liknande namn). Min första reaktion var att vilja ha tag på en strukturformel för färgämnet, kemist som jag är, men sedan tänkte jag att i det här sammanhanget spelar ju faktiskt inte strukturformeln någon som helst roll, det som spelade roll var att ämnet färgade cellväggarna(eller något liknande).

Wilar 191
Postad: 9 dec 2017 23:56

Ah, ok! Tack! En sista fråga: Varför kan bara cellen ta upp den oladdade basformen av neutralrött? Eftersom detta sker mha aktiva transportörer borde väl dessa lika gärna kunna ta upp den laddade syraformen? Som jag fattat det möjliggör aktiv transport för just laddade molekyler att ta sig in i cellen.

Smaragdalena Online 57680 – Lärare
Postad: 10 dec 2017 08:09 Redigerad: 10 dec 2017 08:12

Den frågan är mer biologi än kemi, och den kan jag inte svara på. Men "laddade molekyler" finns inte, då kallas de joner. (Jag hoppade av biologistudierna när jag fick jobb.)

Svara Avbryt
Close