21 svar
89 visningar
Am00 163
Postad: 23 maj 2019

Newtons andra lag

Hej!

 

Jag ska lösa en uppgift som handlar om en två personer som drar en tredje person på isen. Både drar med kraften 55 N och mellan krafterna är vinkeln 76. (Krafterna är parallella med isen)

Så nu undrar jag om jag har tänkt rätt, visst verkar det bara två krafter på den vännen som blir dragen? En av varje person?

Sen ska jag beräkna accelerationen (på den personen som blir dragen) då jag vet att han väger 70 kg. Jag måste väl första räkna ut kraft resultaten, och sen sätter jag värdet i följande formel : F=ma och så löser jag ut a. visst är det så man ska göra?  Men jag förstår inte vilken ekvation jag ska använda då vinkeln mellan krafterna inte är 90 grader utan 76. 

Ture Online 1652
Postad: 23 maj 2019

Du har tänkt rätt. 

För att få ut resultaten, använd trigonometri. 

Det underlättar om du ritar en figur

Am00 163
Postad: 23 maj 2019

Visst kommer kraftresultaten vara mellan dessa två andra kraften och därför kommer man endast använda halva vinkeln för att beräkna kraftresultaten med trigonometri? 

Rita och lägg upp din bild, så att vi förstår vad du menar!

Am00 163
Postad: 24 maj 2019 Redigerad: 24 maj 2019

Sen tänker jag att jag använder cos v för att räkna F resultant

De båda krafter som du har ritat ser inte ut att vara lika stora (fast de borde vara det). De kan ersättas med en resultant - rita ut den!

Am00 163
Postad: 24 maj 2019

Men visst är det cos man använder sig av?

Resultanten är för kort.

Ja, man cosinus för vilken vinkel? Det är inte 33o.

Am00 163
Postad: 24 maj 2019

Det ska vara 38 (skrev kanske otydligt). cosinus för vinkeln 38 ..(hälften av 76, som var vinkeln mellan krafterna)

Am00 163
Postad: 24 maj 2019

Kommer det att blir rätt om jag räknar så?

OK, få är det 38o - bra att du hade delat 76o med 2! Vardera kraften har alltså en komposant i framåt-riktningen som är cos38o.55 N - hur stor blir resultanten?

Am00 163
Postad: 24 maj 2019

ca 70N?

Am00 163
Postad: 24 maj 2019

Fast hur vet man att en vinkel blir 90 grader? (så man kan använda cosinus)

Hur har du räknat fram det? Jag får ett annat värde.

Am00 163
Postad: 24 maj 2019 Redigerad: 24 maj 2019

Njae, alltså jag tror jag har missat något. Jag tog cos(38)=55N/F (F=kraften för resultaten) sen löste jag ut F. Fast det måste bli en 90 graders vinkel någonstans, men vet inte hur jag ska hitta den. Känns som att jag måste motivera i svaret vart den rätvinkliga triangeln är

Ebola 503
Postad: 24 maj 2019
Am00 skrev:

Njae, alltså jag tror jag har missat något. Jag tog cos(38)=55N/F (F=kraften för resultaten) sen löste jag ut F. Fast det måste bli en 90 graders vinkel någonstans, men vet inte hur jag ska hitta den. Känns som att jag måste motivera i svaret vart den rätvinkliga triangeln är

En kraft kan alltid komposantuppdelas i två komposanter som tillsammans med ursprunglig kraft bildar en rätvinklig triangel. 

Således är vinkeln mellan komposanterna alltid 90 grader. I denna situation har du två krafter du vill dela upp vilket ger 2x den komposanten som accelerar personen. Resultanten blir ca 87 N.

Am00 163
Postad: 24 maj 2019
Ebola skrev:
Am00 skrev:

Njae, alltså jag tror jag har missat något. Jag tog cos(38)=55N/F (F=kraften för resultaten) sen löste jag ut F. Fast det måste bli en 90 graders vinkel någonstans, men vet inte hur jag ska hitta den. Känns som att jag måste motivera i svaret vart den rätvinkliga triangeln är

En kraft kan alltid komposantuppdelas i två komposanter som tillsammans med ursprunglig kraft bildar en rätvinklig triangel. 

Således är vinkeln mellan komposanterna alltid 90 grader. I denna situation har du två krafter du vill dela upp vilket ger 2x den komposanten som accelerar personen. Resultanten blir ca 87 N.

Så jag kan dela in kraft resultaten mellan mina krafter till två komposanter?

Så jag kan dela in kraft resultaten mellan mina krafter till två komposanter?

Nja, snarare tvärtom, du delar in var och en av dina krafter i en komposant parallell med resultanten och en vinkelrätt mot resultanten. De vinkelräta krafterna kommer att ta ut varandra, och du har bara två komposanter i resultantens riktning kvar.

Am00 163
Postad: 24 maj 2019
Ebola skrev:
Am00 skrev:

Njae, alltså jag tror jag har missat något. Jag tog cos(38)=55N/F (F=kraften för resultaten) sen löste jag ut F. Fast det måste bli en 90 graders vinkel någonstans, men vet inte hur jag ska hitta den. Känns som att jag måste motivera i svaret vart den rätvinkliga triangeln är

En kraft kan alltid komposantuppdelas i två komposanter som tillsammans med ursprunglig kraft bildar en rätvinklig triangel. 

Således är vinkeln mellan komposanterna alltid 90 grader. I denna situation har du två krafter du vill dela upp vilket ger 2x den komposanten som accelerar personen. Resultanten blir ca 87 N.

Jag fick 67 N när jag räknande ut, hur fick du 87?

Jag fick också 87 N. Visa hur du räknar, så kan vi hjälpa dig att hitta var det har blivit fel.

Am00 163
Postad: 24 maj 2019

Jag räknade nu igen och fick fram 86.68118289674, jag antar att ni har avrundat?

Ja, eftersom det bara är två värdesiffror i indata bör man inte svara med mer än två värdesiffror.

Svara Avbryt
Close