0 svar
59 visningar
Kunskap är makt 152
Postad: 16 mar 20:34 Redigerad: 16 mar 20:59

NO-fråga

Jag fastnade på följande uppgift och vet inte hur jag ska få till ett svar som svarar på alla frågor som ställts. Det känns som att jag inte har svarat på frågan. 

På vilka sätt skulle du, om du fick möjlighet, vilja påverka livets utveckling på jorden i framtiden? Vilka åtgärder skulle du göra? Vad är viktigt och för vilka? Tänk globalt.

Hur står det exempelvis till med regnskogar, öknar, korallrev, den biologiska 

mångfalden och klimatförändringarna? Finns det tillräckligt med vatten, mat och mediciner?

 

Mitt svar:

Om jag fick möjligheten att påverka livets utveckling på jorden i framtiden skulle jag prioritera bevarandet och återställandet av planetens viktiga ekosystem, som skogar, öknar, koraller och mångfald av biologiskt liv. Då behöver jag stoppa den snabba takten av skogsskövling i regnskogar som är habitat åt miljontals viktiga djur.  Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. En anledning är att vi är mer eller mindre beroende av varandra och ingår i samspel. En annan för att människor behöver den. Många arter genomför olika ekosystemtjänster som t.ex. pollinering av växter som ger oss mat. Vi kan få mediciner från olika organismer som är livsnödvändigt. Tyvärr finns det mindre av dessa ekosystemtjänster kvar när vi människor överutnyttjar naturen. 

 

Att komma med förslag om regler för hur mycket träd som får huggas varje år skulle ge mer träd kvar i skogen och mer tid för de huggna träden att växa upp igen och binda koldioxiden vi släpper ut. Jag skulle arbeta för att implementera strängare regler för avverkning  och främja hållbara metoder för att skydda värdefulla ekosystem för framtida generationer.

Dessutom skulle jag minska den ökade ökenspridningen av mark för att säkerställa livsmedelssäkerhet och biologisk mångfald. Jag skulle investera i  innovativa jordbrukstekniker, t.ex. droppbevattning och agroskogsbruk eftersom det hjälper till att minska markförstöringen och vattenbrist i torra områden → bättre livskvalitet. 

Jag skulle implementera strängare regler för hur mycket man får fiska för att minska överfisket och havsförsuringen av oljeutsläpp från marina fartyg. Det skulle rädda tusentals nyckelarter i sjön, t.ex. korallerna som är livsviktiga för  marin biologisk mångfald. Att koraller har minskat i antal har påverkat ekosystemen så enormt och vi kommer att behöva lida så enormt för det om vi inte gör något nu. 

Jag skulle övergå till förnybara energikällor och minska utsläppen av växthusgaser genom att köra mindre bil eftersom detta  är nyckelsteg för att mildra effekten av den globala uppvärmningen och säkerställa en bra miljö för framtidens generationer.

Förutom miljöhänsyn är tillgång till vatten, näringsrik mat och viktiga medciner grundläggande. Att ta i tu med vattenbrist, matosäkerheten och skillnaderna i sjuk-och hälsovård skulle jag främja social rättvisa och säkerställa en bra livsskvalitet för alla människor runt om i världen. 

Svara Avbryt
Close