5 svar
45 visningar
Natascha 772
Postad: 22 maj 2019 Redigerad: 22 maj 2019

Normalfördelning - minkar

Jag har en uppgift som är lite otydlig. 

Uppgift: 
En minkfarmare uppskattar att längden på minkarna är normalfördelad. Honorna har medellängden: 34 cm och standardavvikelsen: 4,0 cm. I farmen finns 1200 djur och 75% är honor. 

a) Ungefär hur många minkhonor är mellan 30 - 42 cm långa? 

Alltså menas det uppgiften att det finns 1200 olika djur eller endast 1200 minkar där 75% är honor och resterande hanar? 

Laguna 5681
Postad: 22 maj 2019

Alla djur är minkar. 

Natascha 772
Postad: 22 maj 2019

Jag beräknar då först hur många honor det finns i farmen: 0,75 * 1200 = 900st. För att ta reda på hur många som är mellan 30 - 42 cm långa får jag det som tydligast genom en normalfördelningskurva där det då blir givet att 84,1% är mellan 30 - 42 cm långa. Jag får då 0,841 * 900 = 756,9 st men det är fel.. 

Hur fick du fram 84,1 %?

Du vill alltså ha reda  på hur många honor som är längre än (medelvärdet minus en standardavvikelse) men kortare än (medelvärdet plus 3 standardavvikelser).

Diagrammet ger att det är 34,1%+34,1%+13,6%+2,1%=83,9% d v s 900.0,839=755 minkar, om man avrundar till närmaste heltal.

Natascha 772
Postad: 22 maj 2019

Hej igen Smaragdalena. Såhär är det: Jag har sett den normalfördelningskurvan som du bifogade men den har inte vi sett i kursen. Vi har endast blivit undervisade i en normalfördelningskurva där den sträcker sig som längst 2 standardavvikelser från medelvärdet. Den här känner jag igen och den har vi endast i formelbladet vid kommande NP-prov:

Hur kan jag utifrån denna kurvan lösa uppgiften? Facit visar följande svar: Ungefär 730 st. (81,5% finns mellan 30 - 42 cm) 

Kompletterade din rubrik så att det syns att det är två olika frågor - det underlättar för oss som vill svara (dessutom står det i Pluggakutens regler, och även i rutan där du skriverin din rubrik). /moderator

Svara Avbryt
Close