3 svar
9 visningar
3hej3hej3hej 8
Postad: 3 jun 17:45

Normalpotential och redoxreaktioner

Hej! Jag förstår inte på vilket sett normalpotentialer kan användas för att undersöka vilka redoxreaktioner som kan äga rum. För att en redoxreaktion ska kunna ske måste det väl finnas ett ämne som kan oxideras och ett som kan reduceras men jag förstår inte riktigt hur man genom normalpotentialen kan undersöka om reaktionen kan ske. Först tänkte jag att ett ämne då måste ha låg normalpotential medan ett annat måste ha högre men då normalpotentialen gäller för redoxparet tänkte jag att det alltså inte kunde vara så. Hoppas någon kan hjälpa till :)

Du vet väl vilka ämnen du har i din reaktion? Du måste också tänka på att det kan hända att en eller båda av jonerna är svårare att få att reagera än vad matten är, t ex om du gör en elektrolys av en natriumsulfatlösning - då kommer det att bildas väte respektive syre vid de båda polerna.

Kan du ge något konkret exempel på vad det är du funderar över?

3hej3hej3hej 8
Postad: 3 jun 17:56 Redigerad: 3 jun 17:57

Nej jag har ingen specifik reaktion eller exempel så utan uppgiften är bara att man ska redogöra för normalpotentialer och hur de kan användas för att undersöka vilka redoxreaktioner som kan äga rum, alltså mer generellt. 

Då kan du väl låna mitt exempel och fundera på varför det bildas just vätgas och syrgas när man elektrolyserar en vattenlösning av natriumsulfat. Helst skall man ha BTB i lösningen också.

Svara Avbryt
Close