21 svar
676 visningar
ldkfsödlfk 2
Postad: 6 okt 2020 14:55

NP minsta värde absolutbelopp

Det här är en fråga på Np matte 4 vt14. 

Svaret är 4, och jag vet att man kan få det genom att göra z2=-7i* , men vet inte hur man skulle komma fram till det utan att liksom "gissa fram" svaret. 

* z1+z2=3i-7i=4i  dvs abs(4)

Hur är det man ska räkna ut det här?

Yngve Online 26888 – Live-hjälpare
Postad: 6 okt 2020 14:58 Redigerad: 6 okt 2020 15:00

Jag skulle lösa uppgiften grafiskt.

Markera det komplexa talet z1=3iz_1=3i i det komplexa talplanet.

Utgå från det talet och se vilka andra komplexa tal du kan nå om du till z1z_1 adderar z2z_2.

Tänk vektoraddition. Du vet längden men inte riktningen på z2z_2.

oneplusone2 550
Postad: 6 okt 2020 17:21

z1=3i
z2=a+bi

z1+z2=3i+a+bi=a+(3+b)i

|z2|=a2+b2=7
(a2+b2)2=72a2+b2=49

a2+b2=49 är en cirkel med radien 7. Detta medför att -7a,b7 .

|z1+z2|=|a+(3+b)i|=a2+(3+b)2


a2+(3+b)2=a2+b2+6b+9=49+6b+9=58+6bz1+z2=58+6b  ,men -7b7b=-7 ger minsta värdez1+z2=58+6*-7=16=4

oneplusone2 550
Postad: 6 okt 2020 18:34
Yngve skrev:

Jag skulle lösa uppgiften grafiskt.

Markera det komplexa talet z1=3iz_1=3i i det komplexa talplanet.

Utgå från det talet och se vilka andra komplexa tal du kan nå om du till z1z_1 adderar z2z_2.

Tänk vektoraddition. Du vet längden men inte riktningen på z2z_2.

Har du något enkelt sätt att lösa det geometriskt? Jag gjorde en ytterligare geometrisk lösning, men den blev rätt invecklad. 

ldkfsödlfk 2
Postad: 6 okt 2020 19:31
oneplusone2 skrev:

z1=3i
z2=a+bi

z1+z2=3i+a+bi=a+(3+b)i

|z2|=a2+b2=7
(a2+b2)2=72a2+b2=49

a2+b2=49 är en cirkel med radien 7. Detta medför att -7a,b7 .

|z1+z2|=|a+(3+b)i|=a2+(3+b)2


a2+(3+b)2=a2+b2+6b+9=49+6b+9=58+6bz1+z2=58+6b  ,men -7b7b=-7 ger minsta värdez1+z2=58+6*-7=16=4

Jag kom fram till 58+6bsjälv också, men hade ingen aning hur jag skulle fortsätta efteråt, så antog att jag var ute och cyklade! Tack!

Är det någon särskild anledning att du inte vill lösa uppgiften grafiskt, som Yngve tipsar om? Vilken geometrisk figur kommer alla tänkbara värden på z1+z2 bilda? Vilken av dessa punkter ligger närmast origo?

oneplusone2 550
Postad: 6 okt 2020 19:37
Smaragdalena skrev:

Är det någon särskild anledning att du inte vill lösa uppgiften grafiskt, som Yngve tipsar om? Vilken geometrisk figur kommer alla tänkbara värden på z1+z2 bilda? Vilken av dessa punkter ligger närmast origo?

Visa gärna hur du löser uppgiften på det sättet.

Markera talet z1=3i i det komplexa talplanet. Vi vet att z2 har absolutbeloppet 7, så alla z2 skulle ligga på en cirkel med radien 7 och centrum i origo. Alla komplexa tal z1+z2 kommer att ligga på cirkel med radien 7 och centrum i 3i. Den punkt på denna cirkel som ligger närmast origo måste vara -4i, så det minsta värde som |z1+z2|kan ha är 4.

oneplusone2 550
Postad: 6 okt 2020 21:26
Smaragdalena skrev:

Markera talet z1=3i i det komplexa talplanet. Vi vet att z2 har absolutbeloppet 7, så alla z2 skulle ligga på en cirkel med radien 7 och centrum i origo. Alla komplexa tal z1+z2 kommer att ligga på cirkel med radien 7 och centrum i 3i. Den punkt på denna cirkel som ligger närmast origo måste vara -4i, så det minsta värde som |z1+z2|kan ha är 4.

Hur kommer du fram till -4i ligger närmast?

oneplusone2 skrev:

Hur kommer du fram till -4i ligger närmast?

Okulär besiktning 😀

oneplusone2 skrev:
Smaragdalena skrev:

Markera talet z1=3i i det komplexa talplanet. Vi vet att z2 har absolutbeloppet 7, så alla z2 skulle ligga på en cirkel med radien 7 och centrum i origo. Alla komplexa tal z1+z2 kommer att ligga på cirkel med radien 7 och centrum i 3i. Den punkt på denna cirkel som ligger närmast origo måste vara -4i, så det minsta värde som |z1+z2|kan ha är 4.

Hur kommer du fram till -4i ligger närmast?

Om inte cirkelns medelpunkt hade legat på en av axlarna hade det inte varit lika lätt att se.

oneplusone2 550
Postad: 7 okt 2020 09:00
Smaragdalena skrev:
oneplusone2 skrev:
Smaragdalena skrev:

Markera talet z1=3i i det komplexa talplanet. Vi vet att z2 har absolutbeloppet 7, så alla z2 skulle ligga på en cirkel med radien 7 och centrum i origo. Alla komplexa tal z1+z2 kommer att ligga på cirkel med radien 7 och centrum i 3i. Den punkt på denna cirkel som ligger närmast origo måste vara -4i, så det minsta värde som |z1+z2|kan ha är 4.

Hur kommer du fram till -4i ligger närmast?

Om inte cirkelns medelpunkt hade legat på en av axlarna hade det inte varit lika lätt att se.

intuition räcker inte som motivation

Av symmetriskäl är det närmast från origo till punkten -4i. Vill  man visa de mer rigoröst behöver man beräkna absolutbelopp, ungefär som du gjorde längre upp i tråden, med skillnaden att man vet vad det är man vill komma fram till.

oneplusone2 550
Postad: 7 okt 2020 12:24
Smaragdalena skrev:

Av symmetriskäl är det närmast från origo till punkten -4i. Vill  man visa de mer rigoröst behöver man beräkna absolutbelopp, ungefär som du gjorde längre upp i tråden, med skillnaden att man vet vad det är man vill komma fram till.

Visa gärna vilka symmetrier du använder dig av för att komma fram till att -4i är närmast. Helst med någon konkret beräkning som underlag.

oneplusone2 skrev:

intuition räcker inte som motivation

Det är inte intuition, det är en grafisk lösning.

Det går att hitta den sökta punkten genom att bara titta på bilden.

oneplusone2 550
Postad: 7 okt 2020 14:03
Yngve skrev:
oneplusone2 skrev:

intuition räcker inte som motivation

Det är inte intuition, det är en grafisk lösning.

Det går att hitta den sökta punkten genom att bara titta på bilden.

Här har du en inzoomad version av situationen:

Är u eller v längst? Efter en viss punkt blir det orimligt att acceptera "man kan se det i bilden" som en definitiv lösning.

Jag förstår inte riktigt vad du är ute efter här.

På denna uppgift krävs endast svar.

En grafisk lösning enligt mitt förslag skulle konsumera minimalt med tid för att kamma hem den enda A-poäng som uppgiften gav och dessutom ha väldigt låg risk för onödiga räknefel.

Den tid som eleven på detta sättet sparar kunde då användas till andra uppgifter på NP som krävde mer i form av uträkningar och/eller redovisningar.

oneplusone2 550
Postad: 7 okt 2020 16:31

Antag att en person får frågan: Vilken sida i en rätvinklig triangel är störst? Hen pekar på hypotenusan och säger "jag ser att den här är störst". Ok säger jag och frågar personen, "kan du motivera det på något annat sätt?" Hen svarar: "hypotenusan är alltid störst i en rätvinklig triangel". Vilket är en verbal formulering av Pythagoras sats.

Poängen där är att det finns en förklaring som är nära till hands för att motivera den visuella observationen.

Analogt med den här diskussionen är:

Du påstår att ditt ögonmått säger att -4i ger den kortaste sträckan. Vad för koncept som ligger nära till hands kan du använda för att motivera det på ett annat sätt?

Min tanke är att i den här situationen så är det svårare att förlita sig på något bekant resultat för att underbygga ögonmåttet. Det är dessutom inte lätt att avgöra vilken av u och v ovan som faktiskt är längst. Använder man då ögonmått som enda motivation så är det inget mer än en gissning. "Gissa på -4i" blir alltså slutsatsen.

För att fortsätta på den grafiska lösningen: Rita en cirkel med radien 4 med centrum i origo. Håller du med om att allt som ligger utanför cirkeln har ett absolutbelopp som är större än 4? Håller du med om att cirkeln med radie 7 och centum i 3i ligger utanför den nyss nämnda cirkeln utom i en enda punkt, där de tangerar varandra?

Yngve Online 26888 – Live-hjälpare
Postad: 7 okt 2020 17:37 Redigerad: 7 okt 2020 17:47
oneplusone2 skrev:

...

Använder man då ögonmått som enda motivation så är det inget mer än en gissning. "Gissa på -4i" blir alltså slutsatsen.

Om eleven tycker att det är OK med denna "gissning" så är väl allt frid och fröjd. 1 A-poäng, ka-ching! och så vidare till nästa uppgift.

Annars så går det ju att motivera bättre, både algebraiskt som du har visat, eller grafiskt, till exempel med följande resonemang:

Vi tittar på tre olika cirklar x2+(y-y0)2=r2x^2+(y-y_0)^2=r^2 som alla innehåller punkten P=(0,-4)P=(0,-4):

  • A: En liten cirkel, t.ex. med r=1r=1. Vi konstaterar här att av alla punkter på cirkeln så ligger PPlängst bort från origo.
  • B: En väldigt stor cirkel, där vi kan låta rr går mot oändligheten. Den delen av cirkeln som går genom PP närmar sig då en horisontell linje y=-4y=-4. Vi ser då att av alla punkter på cirkeln så ligger PP närmast origo. Detta pga att hypotenusan i en (i stort sett) rätvinklig triangel alltid är längre än kateterna.
  • C: En cirkel med radie r=4r=4. Här har vi att alla punkter på cirkeln ligger lika långt från origo.

Vi kan då generalisera detta till att känna oss hyfsat säkra på att för alla cirklar där r>4r>4 så ligger PP närmast origo. Och detta gäller då även i vårt fall, där r=7r=7.

============

Men min poäng är att detta bara är slöseri med tid.

Smaragdalena skrev:

För att fortsätta på den grafiska lösningen: Rita en cirkel med radien 4 med centrum i origo. Håller du med om att allt som ligger utanför cirkeln har ett absolutbelopp som är större än 4? Håller du med om att cirkeln med radie 7 och centum i 3i ligger utanför den nyss nämnda cirkeln utom i en enda punkt, där de tangerar varandra?

Snyggt! I like!

oneplusone2 550
Postad: 8 okt 2020 14:45

Jag tycker att vi har nått en bra punkt i den här diskussionen. Blev en rätt intressant debatt om vad som är en godtagbar grafisk lösning. Tack till alla som deltog!

Svara Avbryt
Close