9 svar
111 visningar
Nichrome 919
Postad: 13 sep 2020

Nyansera svar?

För att få ett A i bioloig 1 ska man nyansera sitt svar nu undrar jag hur man kan nyansera ett svar eller hur kan man skriva ett A svar i biologi om vi antar att provet ska handla om ekologi. 

Kan du ge ett försök till nyanserat svar på frågan: Vad innebär det för Arktis om isbjörnen dör ut på grund av klimatförändringar?

Nichrome 919
Postad: 13 sep 2020
Teraeagle skrev:

Kan du ge ett försök till nyanserat svar på frågan: Vad innebär det för Arktis om isbjörnen dör ut på grund av klimatförändringar?

Det påverkar näringskedjan. Antalet ringsälar, valar, fågelägg och smådjur ökar. Du sa att de dog pga klimatförändringar så jag antar att isen har smällt och vattennivån stigit, detta leder till att vissa öar kan på sikt försvinna helt men det kanske är inte relevant här. 

 

(kan man skriva ett längre svar? Det känns som om mitt svar är väldigt kort)

Att nyansera handlar ofta om att se en fråga från olika perspektiv, diskutera för- och nackdelar, eller titta på både kort- och långsiktiga effekter. Gällande frågan om effekten på Arktis av att isbjörnen dör ut, skulle det kunna finnas någon positiv effekt?

Nichrome 919
Postad: 13 sep 2020
Toffelfabriken skrev:

Att nyansera handlar ofta om att se en fråga från olika perspektiv, diskutera för- och nackdelar, eller titta på både kort- och långsiktiga effekter. Gällande frågan om effekten på Arktis av att isbjörnen dör ut, skulle det kunna finnas någon positiv effekt?

Att andra djur i näringskedjan kan öka sin population?

Teraeagle Online 12563 – Moderator
Postad: 13 sep 2020 Redigerad: 13 sep 2020

Försök att tänka lite mindre konkret och se mer för- och nackdelar. Du hävdar t.ex. att antalet sälar ökar. Det kan vara negativt för fiskeindustrin eftersom mängden fisk i vattnet kan minska om det finns många sälar. Samtidigt kan det innebära en skjuts uppåt för säljakten som är en tradition inom den inuitiska kulturen. Man kan också hävda att ekosystemet har ett värde i sig och inte enbart bör värderas utifrån vilken nytta det fyller för människan. Att isbjörnarna dör ut på grund av klimatförändringar ses av vissa som en ekologisk katastrof som ändrar balansen i näringskedjan där människan bär det enskilt största ansvaret.

Det är ett exempel på ett nyanserat svar. Man ser saker ur olika perspektiv och resonerar ur olika vinklar.

Här är en ytterligare punkt man kunnat ta upp. Att isbjörnen blivit utrotningshotad har ju varit lite av en symbol för varför klimatförändringar behöver begränsas. Då kan man tänka sig att om isbjörnen dog ut pga klimatförändringar, skulle t.ex. de som vill ha lägre koldioxidutsläpp kunna peka på det och säga "vi sa ju att isbjörnen skulle dö ut om vi inte gjorde något. Nu har det hänt". Det skulle alltså sannolikt bli större politisk vilja att begränsa klimatförändringar. Med andra ord skulle man kunna argumentera för att det blir en långsiktigt positiv effekt på klimatet.

Toffelfabriken skrev:

Här är en ytterligare punkt man kunnat ta upp. Att isbjörnen blivit utrotningshotad har ju varit lite av en symbol för varför klimatförändringar behöver begränsas. Då kan man tänka sig att om isbjörnen dog ut pga klimatförändringar, skulle t.ex. de som vill ha lägre koldioxidutsläpp kunna peka på det och säga "vi sa ju att isbjörnen skulle dö ut om vi inte gjorde något. Nu har det hänt". Det skulle alltså sannolikt bli större politisk vilja att begränsa klimatförändringar. Med andra ord skulle man kunna argumentera för att det blir en långsiktigt positiv effekt på klimatet.

Detta kan man nyansera ytterligare och hävda att ifall det inte blir några märkbara konsekvenser av att isbjörnen dör ut kanske inte utsläppen var så skadliga trots allt. Vi kanske klarar oss utan korallreven också? Det kan användas som argument för att fortsätta släppa ut växthusgaser. 

Nichrome 919
Postad: 14 sep 2020
Teraeagle skrev:
Toffelfabriken skrev:

Här är en ytterligare punkt man kunnat ta upp. Att isbjörnen blivit utrotningshotad har ju varit lite av en symbol för varför klimatförändringar behöver begränsas. Då kan man tänka sig att om isbjörnen dog ut pga klimatförändringar, skulle t.ex. de som vill ha lägre koldioxidutsläpp kunna peka på det och säga "vi sa ju att isbjörnen skulle dö ut om vi inte gjorde något. Nu har det hänt". Det skulle alltså sannolikt bli större politisk vilja att begränsa klimatförändringar. Med andra ord skulle man kunna argumentera för att det blir en långsiktigt positiv effekt på klimatet.

Detta kan man nyansera ytterligare och hävda att ifall det inte blir några märkbara konsekvenser av att isbjörnen dör ut kanske inte utsläppen var så skadliga trots allt. Vi kanske klarar oss utan korallreven också? Det kan användas som argument för att fortsätta släppa ut växthusgaser. 

behöver man inte kunna en massa fakta om varje djur och djurets livsmiljö för att kunna svara på de här frågorna? Här var det mer argument om klimatförändringar men min lärare brukar säga att vi ska analysera två perspektiv (DNA och energi) i varje fråga. Och här vet jag till exempel inte hur man kan argumentera för det. Hur många olika perspektiv kan det finnas? 

Teraeagle Online 12563 – Moderator
Postad: 14 sep 2020 Redigerad: 14 sep 2020

Egentligen inte. Det räcker med att veta hur ett ekosystem är uppbyggt i grunden, man behöver inte ha detaljkunskaper om varje djur i det. Jag vet att ett ekosystem har producenter, konsumenter och toppkonsumenter. Samtliga utsätts för naturligt urval vilket gör att de utvecklar egenskaper som lämpar sig i miljön (där har du ett DNA-perspektiv).

Det förloras också energi mellan varje led i näringskedjorna som finns i ekosystemet vilket innebär att toppkonsumenten måste få i sig näring och energi genom att äta konsumenterna som överstiger den mängd näring och energi som konsumenten tog upp genom att äta producenterna. Det ger upphov till en näringspyramid där det måste finnas få toppksonsumenter, lite fler konsumenter och väldigt många producenter för att ekosystemet ska vara i balans (där har du ett energiperspektiv).

Sen kan du byta ut ”producent” mot gräs eller växtplankton, ”konsument” mot zebra eller djurplankton och ”toppkonsument” mot lejon eller blåval. Det spelar ingen roll, för ekosystemen följer ändå samma grundläggande principer.

Svara Avbryt
Close