27 svar
232 visningar
hannah92 är nöjd med hjälpen!
hannah92 210
Postad: 10 okt 2017

Okänd koncentration

Elektrolytiskt ska koncentrationen kopparsulfatpentahydrat, CuSO_4 * 5H_2O i ett okänt prov bestämmas

1.       Ur en behållar med okänd halt kopparpentasulfat löst i vatten tas 10 mL och tillsätts i en 50mL mätkolv.

2.       Sen späds det till märket med avjoniserat vatten och blandas.

3.       Katod vägs

4.       25 mL av provet tas tills en 250mL bägare som monteras till apparaten.

5.       Späds med avjoniserat vatten så att katoden täcks 2/3.

6.       Surgör med 1 mL av svavelsyra och salpetersyra.

Sen pågår elektrolysen tills den är klar och katoden vägs igen.


För att ta reda på koncentrationen använder jag mig av c=n/V
Men hur vet jag vilken volym jag skall använda mig av?

Först har du en lösning av okänd koncentration c. Av denna tar du en volym som är 10 ml. Du skulle kunna beräkna denna substansmängd om du visste c, men det vet du inte. Du vet i alla fall att n = cv.  Den substansmängd som finns däri späder du till 50 ml och får en ny koncentration. Av denna nya lösning tar du 25 ml ( = hälften) och överför till en bägare.

Du vet alltså att den koppar du så småningom får fram är den som fanns i 5 ml av ursprungslösningen.

hannah92 210
Postad: 10 okt 2017 Redigerad: 10 okt 2017

Tack så jättemycket för hjälpen!

Har en till fundering angående samma men det gäller när man titrerar istället.
1. Tar 3 prov från samma provlösning som innan och alla 3 ska vara 5 mL.

2. Alla späds med 5mL vatten, surgörs med 0,5 mL 2M ättiksyra och tillsätts med 0,4 g KI och 0,2 mL stärkelese.

3. Titreras med 10 mM natriumtiosulfat till en benvit färg.

Jag mätte volymen natriumtiosulfat jag tillsatte i varje titerkolv tills jag fick rätt färg och räkna ut ett medelvärde på den volymen.

Vet inte riktigt hur jag skall räkna ut koncentrationen koppar nu då jag inte har massan..

 

Och vet du vad som gör att det kan bli en skillnad i mätvärdena pga titrering vs elektrolys? 

Du måste ha en balanserade reaktionsformler för varje reaktion för att kunna veta hur många mol koppar som motsvarar 1 mol tiosulfat.

Vad händer när du tillsätter KI till den sura kopparlösningen?

Vad händer när du tillsätter stärkelse (här behövs det ingen reaktionsformel, det räcker att du förklarar med ord).

Mad händer när du tillsätter tiosulfat till lösningen?

Vad är det som just har tagit slut när lösningen blir benvit?

hannah92 210
Postad: 10 okt 2017 Redigerad: 10 okt 2017

2Cu2+ + 4I-  2CuI- + I2 I2 + I-  I3- I3- + 2S2O32-  S4O62- + 3I-

Är väl KI som tar slut så den blir färglös? 

Vad är det stärkelse är ett reagens på?

hannah92 210
Postad: 10 okt 2017

På jod?

är mina realtionsformler bra Lr knas? Vet inte riktigt själv varför CuI ? Men fick det uppskrivet...

Du har skrivit av en del fel när du har skrivit reaktionsformlerna, så det är ganska tydligt att du inte förstår vad det är som händer. Koppar(II)joner reduceras till koppar(I)joner av jodidjoner, som oxideras till jod. Jodmolekyler reagerar med fler jodidjoner, så att det bildas trijodidjoner, men det är en jämvikt, så det finns lite jod kvar (som kan färga stärkelsen blå) så långe det finns trijodidjoner. När man tillsätter tiosulfatjoner, kommer de att reagera med trijodiden, och när all trijodid tar slut kommer det inte att finnas någon jod längre, och reaktionsblandningen blir benvit.

Hur många tiosulfatjoner motsvarar en koppar(II)jon?

hannah92 210
Postad: 11 okt 2017 Redigerad: 11 okt 2017

Hur vet jag hur många tiosulfatjoner som motsvarar en koppar(II)Jon ? Jag fick de resktionsformlerna :/

Titta på reaktionsformlerna. Börja bakifrån (eftersom det är substansmängden tiosulfat du känner till från laborationen). 2 mol tiosulfat reagerar med 1 ml trijodidjon. Det behövs 1 mol jod för att bilda 1 mol trijodidjon. Det behövs 2 mol koppar(II)joner för att bilda 1 mol jod. Hur många mol tiosulfat motsvar 1 mol kopparjoner?

hannah92 210
Postad: 11 okt 2017

måste först få rätt reaktionsformler, är det bara den första som är fel?

blir detta rätt: cu^2+ + 2I- -> cu^+ + I_2

Reaktionsformlerna är i princip rätt, men du har som sagt slarvat när du har skrivit av dem. CuI i den första formeln är oladdad. Jodmolekylen skall ha sin tvåa nertill både på första och andra raden. Resten ser riktigt ut.

hannah92 210
Postad: 11 okt 2017

Ahaaa! :) 

vad är CuI för något?

om jag ska göra molförhållandet av detta, gör jag varje reaktionsformel var för sig eller bara den sista? 

hannah92 210
Postad: 11 okt 2017 Redigerad: 11 okt 2017

n(I_3^-)/1 = n(S_2O_3^2-)/2 =

n(S_4O_6^2-)/1 = n(I^-)/3

CuI är koppar(I)jodid. Du behöver bara bry dig om förhållandet mellan substansmängden titrator och substansmängd koppar(II)joner.

hannah92 210
Postad: 11 okt 2017 Redigerad: 11 okt 2017

Okey :)

men en delfråga är att skriva molförhållanden. :/

borde det inte bli molförhållande för 1 & 3e reaktionsformel då?

Titta på reaktionsformlerna. Börja bakifrån (eftersom det är substansmängden tiosulfat du känner till från laborationen). 2 mol tiosulfat reagerar med 1 ml trijodidjon. Det behövs 1 mol jod för att bilda 1 mol trijodidjon. Det behövs 2 mol koppar(II)joner för att bilda 1 mol jod. Hur många mol tiosulfat motsvar 1 mol kopparjoner?

Du har förmodligen tillsatt ett stort överskott av KI.

hannah92 210
Postad: 11 okt 2017

Motsvarar inte en mol tiosulfat 1 mol kopparjoner?

Jo, det stämmer.

hannah92 210
Postad: 12 okt 2017

Jag har iaf kommit fram till ett svar, men är fortfarande osäker på hur jag ska ange molförhållanden vid titrering om man bara ska skriva 1 & 2 reaktionen eller om man ska blanda på något vis.

 

sen vad är det som orsakar att värdena blir olika vis titrering och elektrolys? 

Du behöver ha med alla tre reaktionsformlerna för att beskriva vad som händer vid titreringen (och strax innan).

Vilket gav högst värde på kopparjonkoncentrationen, elektrolysen eller titreringen? Hur stor är skillnaden?

hannah92 210
Postad: 12 okt 2017

Elektrolysen gav ett högre värde och skillnaden i värde blev ungefär 0,205mol/liter.
Jag antar att titreringen är lite mer osäkert eftersom det är en tolkningsfråga när man själv tycker om färgomslaget. Men något mer?

 Blir det rätt om man skriver molförhållande såhär:

n(cu2+)2=n(I-)4=n(CuI2=n(I2)1n(I3-)1=n(S2O32-)2=n(S4O62-)1=n(I-)3

De enda molförhållandena som spelar roll är att 1 mol koppar(II)joner är ekvivlent med 1 mol tiosulfatjoner.

hannah92 210
Postad: 12 okt 2017

Okey :)

men vet du orsaken till skillnaden i värden mellan elektrolys och titrering?

Dina gissningar verkar vettiga.

(Om du räknar ut hur många mol KI du har, så är det nog hyfsat mycket mer än ekvivalent mängd.)

hannah92 210
Postad: 12 okt 2017

Vad mena du med att jag ska räkna ut hur många mol KI jag har? :)

Det vore inte särskilt smart i den här reaktionen att bara tillsätta så mycket KI som går åt, det vore klokare att tillsätta ett överskott. Om du räknar ut hur många mol KI det är i 0,4 g (som du tillsätter) och jämför det med antalet mol kopparjoner, så tror jag det är mycket mer KI.

hannah92 210
Postad: 13 okt 2017

Tack!!

Svara Avbryt
Close