2 svar
19 visningar
beatan 79
Postad: 12 jan 2019

oklart om pKa och Ka

Hej, 

under en genomgång förstod jag att för Ka är alltid koncentrationen oxoniumjoner lika med koncentrationen av den korresponderande basen. När jag läste vidare om pKa på nätet stod det att det är då koncentrationen syra är lika stor som koncentrationen korresponderande bas.

Alltså för Ka: [H+] = [A-] 

pKa: [HA] = [A-] 

Har jag uppfattat det rätt? Det känns nämligen som att jag rört ihop det. 

Tacksam för hjälp. 

Teraeagle 6864 – Moderator
Postad: 12 jan 2019 Redigerad: 12 jan 2019

pKa är bara det logaritmerade värdet av Ka med ett minustecken före, så de beskriver samma sak. Ka är oftast ett väldigt litet tal och då får man mer lätthanterade tal genom att istället prata om pKa.

Om man har en svag syra i vattenlösning kommer koncentrationen av vätejoner att vara lika stor som koncentrationen av dess korresponderande bas vid jämvikt (ifall vi försummar det lilla bidraget av H+ från vattnets autoprotolys).

Ifall vi sedan titrerar den svaga syran genom att tillsätta en stark bas, så kommer pH-värdet vid halva den volym tillsatt bas som krävdes för att nå ekvivalenspunkten att motsvara pKa-värdet. Detta kallas halvtitrerpunkten och då har man lika stor koncentration av syran som av dess korresponderande bas. I denna punkt finns även andra intressanta egenskaper, t.ex. är det då som lösningens buffertverkan är som störst.

När pH=pKapH=pK_a är [HA]=[A-][HA]=[A^-]. Om pH är lägre än pKa, är koncentrationen av syran större än koncentrationen av den korresponderande basen. Om pH är högre än pKa, är koncentrationen av syran mindre än koncentrationen av den korresponderande basen. Om vi har en stark syra, kommer 100 % av syramolekylerna att reagera med vattnet så att det bildas motsvarande bas, och då kan man egentligen inte beräkna pKa för den syran, eftersom man inte får dividera med 0. De pKa-värden man har tabellerat för starka syror har man antingen beräknat teoretiskt eller mätt i något annat lösningsmedel än vatten.

Svara Avbryt
Close