38 svar
123 visningar
naturnatur1 är nöjd med hjälpen
naturnatur1 3143
Postad: 20 jan 17:03 Redigerad: 20 jan 17:04

Olika läge

JÄmvikt.

"Om man ökar koncentrationen av ett av ämnena i vänstra ledet förskjuts jämviktsläget mot höger. Det innebär att koncentrationerna av samtliga ämnen i det vänstra ledet minskar".


Vad menas med detta? Först säger de att de ökar och sedan minskar. Eller menar de att det vänstra ledet minskar i koncentration EFTER förskjutningen åt höger? 

Och vad menas med en förskjutning, egentligen? (reaktion)

Teraeagle 20362 – Moderator
Postad: 21 jan 00:30

Det blir lite av ett teoretiskt resonemang. Man tänker att man "pausar tiden", för in mer av ett ämne och sedan startar tiden igen och observerar vad som händer. Det är inte så det fungerar i verkligheten såklart, men det är ett enkelt sätt att resonera som leder fram till rätt resultat.

Och vad menas med en förskjutning, egentligen? (reaktion)

Att man ändrar hur mycket av ämnena som finns vid jämvikt. 

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 00:50

Ah okej. Men säg att ett ämne förskjuts åt vänster, hur ändras ämnena på bägge sidor?

Teraeagle 20362 – Moderator
Postad: 21 jan 01:11 Redigerad: 21 jan 01:12

En jämvikt kan förskjutas, inte ett ämne. Förskjuter du jämvikten åt vänster så finns det mer av ämnena på vänster sida vid jämvikt än det gjorde vid jämvikt tidigare, eller snarare - det bildas mer av ämnena på vänster sida.

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 15:36

Ah okej. Så om jag förskjuter jämvikten åt vänster kommer det att bildas mer ämnen där? Vad beror detta på? är det att det finns fler ämnen till höger som gör att man vill jämna ut det på båda sidor genom att skapa fler ämnen till vänster för att få jämvikt?

Är du med på att jämvikter handlar om reaktioner som är reversibla, d v s som kan gå åt båda håll? Om man blandar bara reaktanterna så kommer reaktionen att gå åt höger, så när jämvikten har ställt in sig så finns det både reaktanter och produkter i jämviktsblandningen. Om man blandar bara produkter, så kommer reaktionen att gå åt vänster, så när jämvikten har ställt in sig så finns det både reaktanter och produkter i jämviktsblandningen. Om man bara tittar på jämviktsblandningen så går det inte att se vilka ämnen man blandade från början. Är du med så här långt?

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 15:44
Smaragdalena skrev:

Är du med på att jämvikter handlar om reaktioner som är reversibla, d v s som kan gå åt båda håll?

Ja

Om man blandar bara reaktanterna så kommer reaktionen att gå åt höger, så när jämvikten har ställt in sig så finns det både reaktanter och produkter i jämviktsblandningen.

Ja

Om man blandar bara produkter, så kommer reaktionen att gå åt vänster, så när jämvikten har ställt in sig så finns det både reaktanter och produkter i jämviktsblandningen.

Ja

Om man bara tittar på jämviktsblandningen så går det inte att se vilka ämnen man blandade från början. Är du med så här långt?

Vad menar du med detta? Jag förstår att jämviktsreaktioner är när de går åt båda håll men jag känner att jag inte riktigt är med på vad en förskjutning är och när och varför dessa inträffar.

Om vi har en reaktionsom är i jämvikt, t ex H2 + I2 <=> 2HI och tillsätter mer vätgas, så är inte reaktionen i jämvikt längre. Är du med på detta?

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 15:58
Smaragdalena skrev:

Om vi har en reaktionsom är i jämvikt, t ex H2 + I2 <=> 2HI och tillsätter mer vätgas, så är inte reaktionen i jämvikt längre. Är du med på detta?

Ja det är jag, det blir fler ämnen åt vänster, kommer denna reaktion att förskjutas åt höger då?

Ja, det stämmer. Om man har ett likadant system i jämvikt och tillsätter mer HI, hur kommer systemet att påverkas då?

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 16:16
Smaragdalena skrev:

Ja, det stämmer. Om man har ett likadant system i jämvikt och tillsätter mer HI, hur kommer systemet att påverkas då?

Då kommer det att bli mer ämnen till höger och därför kommer den att förskjutas åt vänster, för att jämna ut?

Ja.

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 17:25

Så när reaktionen går åt ett visst håll innebär det att man vill "addera" ämnen till den sidan den går mot?

naturnatur1 skrev:

Så när reaktionen går åt ett visst håll innebär det att man vill "addera" ämnen till den sidan den går mot?

Jag försår inte vad du menar. När man stör en jämvikt, så sker det en förändring som motverkar störningen. En liknelse: Jag är lagom varmt klädd, men så blir det plötsligt kallare, så jag tar på mig en tröja som gör att jag blir lagom varm igen.

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 17:34

Om vi har typ H2 + I2 <=> 2 HI 

här finns det 2 molekyler åt höger och 2 molekyler åt vänster.

Men om jag tillsätter extra vätgas, kommer det bli mer vätgas på vänster sida, vilket driver reaktionen åt höger så att den ska nå jämvikt igen.

Så innebär en förskjutning åt ett visst håll, att man vill "skapa"/föra bort fler ämnen åt det håll som förskjutningen kommer gå mot, i detta fallet höger då vi hade fått tillskott på vänster sida?

Ja, jämviktsläget ändras så att störningen motverkas, d v s om man tillsätter mer vätgas, så kommer det att förbrukas mer vätgas (och mer jodånga också).

naturnatur1 3143
Postad: 21 jan 17:43

Tack för hjälpen!

ChristopherH 753
Postad: 22 jan 18:15 Redigerad: 22 jan 19:03

Tänk såhär, för en jämnviktsreaktion gäller jämnviktskonstanten endast för den egna systemet.

 

Vid olika temperatur har konstanten olika k-värden på grund av att det är ett förhållande av koncentrationerna. 

 

Jämnviktskonstanten är det som beskriver jämnviktensläge. Med en djupare förklaring så kan man se det som att om du har ett högt k-värde så favoriserar reaktionen bildandet av produkter och alltså åt höger av reaktionen, vilket betyder att den har högre koncentration i förhållande till vänster. 

 

Det är en förklaring av reaktionsblandningen i jämnvikt.

 

Därmed om du ökar koncentrationen till  vänster så så kan du förskjuta jämnvikten åt det hållet den motverkar läget.  Du kan studera favoriseringen åt ett håll med beräkning av k-värdet då den beskriver läget. Men du får inte skriva K om du inte vet om den är i jämnvikt eller inte intills du gjort kontroll. Vi säger att konstanten du fått fram är högre än den generella för det system du studerar så betyder det att bildandet favoriseras åt vänster vilket betyder att du vill minska produkter och öka reaktanter för att föeskjuta åt vänster för jämnvikt. Därför är jämnviktskonstanten allmänt bra och användbar för detta eftersom du kanske vill ha mer av ett ämne och ökar då reaktionshastigheten åt ett visst håll.

 

 

 

*För ditt äldre inlägg:

Om reaktionen är exoterm och du ökar temperaturen så kommer den att favorisera bildandet av reaktanter och vice versa med endoterma reaktioner osv. Det är nästan så man kan se förhållande med temperatur förändring

naturnatur1 3143
Postad: 22 jan 21:22

Tack snälla för ditt inlägg!

Om reaktionen är exoterm och du ökar temperaturen så kommer den att favorisera bildandet av reaktanter och vice versa med endoterma reaktioner osv. Det är nästan så man kan se förhållande med temperatur förändring

Varför kommer det vid en temperatur ökning i en exoterm reaktion att förskjutas åt det håll där reaktanterna finns?

Vid en temperatursänkning kommer den alltså för en exoterm reaktion att förskjutas åt det håll där produkterna finns?

Om du ser en reaktion som t ex bränsle + syrgas => koldioxid + vatten + värme så kan du använda samma tänk som vi redan har pratat om.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 13:40

Vilket tänk syftar du på? som #14?


I detta fall:

Vi har en exoterm reaktion, vid temperaturhöjning gynnas höger sida, och därför förskjuts den åt vänster?


Tillägg: 23 jan 2024 13:43

Eller är det tvärtom? Att den högra sidan gynnas, därför skapas fler produkter åt vänster, och därför ska den förskjutas t höger?

jag förstår inte tänket vid exoterma och endoterma reaktioner och vad som händer vid dessa temperaturändringar.

naturnatur1 skrev:

Vilket tänk syftar du på? som #14?

Nej, definitivt inte, eftersom jag inte förstår hur du resonerar.


I detta fall:

Vi har en exoterm reaktion, vid temperaturhöjning gynnas höger sida, och därför förskjuts den åt vänster?


Tillägg: 23 jan 2024 13:43

Eller är det tvärtom? Att den högra sidan gynnas, därför skapas fler produkter åt vänster, och därför ska den förskjutas t höger?

jag förstår inte tänket vid exoterma och endoterma reaktioner och vad som händer vid dessa temperaturändringar.

Om vi har en exoterm reaktion, så  kan den skrivas reaktanter <=> produkter + värme. Om man tillsätter mer värme, kommer det att vara "för mycket" på högersidan, så reaktonen går åt vänster. En endoterm reaktion kan skrivas reaktanter + värme <=> produkter, så om man tillför mer värme är det "för mycket" på vänstersidan, så reaktionen går åt häger.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 14:18 Redigerad: 23 jan 14:25

Om vi har en exoterm reaktion, så  kan den skrivas reaktanter <=> produkter + värme. Om man tillsätter mer värme, kommer det att vara "för mycket" på högersidan, så reaktonen går åt vänster.

Hur blir det för mycket på högersidan?

Reaktionen som går åt vänster är väl endoterm (dvs kräver energi/värme) och när man höjer temperaturen kommer denna att gynnas (för den får energi) och därmed skapa mycket på vänster sida och därför bör reaktionen gå åt höger för att jämna ut?

Det är nog lättare om man tänker på en endoterm reaktion, t e x is som smälter: is + värme <=> vatten. Då är det väl ganska klart att om man tillför mer värme så kommer mer av isen att smälta, eller hur?

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 14:31 Redigerad: 23 jan 14:34

Ja, därför bildas det mer vatten och om det nu ska förskjutas för att jämna ut så ska det förskjutas åt vänster?

Varför kan man inte tillämpa samma tänk på ovanstående exempel #22?

Alltså såhär:


reaktanter <=> produkter + värme. 

den som går åt vänster är endoterm - höjning av temp = fler reaktanter = måste gå åt höger för att jämna

Nej, det bildas mer vatten, d v s reaktionen går åt höger.

reaktanter <=> produkter + värme.

den som går åt vänster är endoterm - höjning av temp = fler reaktanter = måste gå åt höger för att jämna

Höjning av temperaturen medför att det tillförs värme på högersidan => reaktionen går åt vänster.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 14:40 Redigerad: 23 jan 14:40

Höjning av temperaturen medför att det tillförs värme på högersidan => reaktionen går åt vänster.

Så när vi höjer temperaturen kommer det bildas fler produkter?

Jag såg reaktionen som går till höger som en exoterm och reaktionen som går till vänster som en endoterm. tänkte vid temperaturhöjning kommer det bilda mer reaktanter (gå åt vänster) vilket medför att vi måste jämna ut det och därför ska den förskjutas åt höger.

reaktanter <=> produkter + värme.

I det här fallet är reaktionen åt höger exoterm och den som går åt vänster endoterm.

Om man tillför extra värme så kommer den reaktion som behöver mer värme att gå fortare, och den som frigör energi dkommer att gå långsammare, d v s nettoreaktionen kommer att gå åt vänster.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 14:52

Vid temperaturändring kollar man alltså på vilken som är endoterm och exoterm och avgör utifrån det vilket håll den kommer gå åt?

Endoterma gynnas av temperaturökningar och går då åt det håll där den endoterma reaktionen befinner sig, och exoterma av låga temperaturer och går åt det håll där den exoterma reaktionen finns?

naturnatur1 skrev:

Vid temperaturändring kollar man alltså på vilken som är endoterm och exoterm och avgör utifrån det vilket håll den kommer gå åt?

Endoterma gynnas av temperaturökningar och går då åt det håll där den endoterma reaktionen befinner sig, och exoterma av låga temperaturer och går åt det håll där den exoterma reaktionen finns?

Jag tror att du menar rätt, fastän du uttrycker dig lite okonventionellt. Om temperaturen ökas, så gynnas den endoterma reaktonen, och om temperaturen sänks, så gynnas den exoterma reaktonen.

Liufei 13
Postad: 23 jan 14:58 Redigerad: 23 jan 15:06
naturnatur1 skrev:

Vid temperaturändring kollar man alltså på vilken som är endoterm och exoterm och avgör utifrån det vilket håll den kommer gå åt?

Endoterma gynnas av temperaturökningar och går då åt det håll där den endoterma reaktionen befinner sig, och exoterma av låga temperaturer och går åt det håll där den exoterma reaktionen finns?

Jag tror att du fattar rent tekniskt, men det verkar vara sjalva ordet om vilken sida som gynnas och deras likhet med forskjutning som forvirrar dig

 

 

Vatten kommer inte bilda is utan temperaturforandring

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 15:05

Ah okej. Kan jag få en test fråga som testar min förståelse inom detta? Hade uppskattats.

Liufei 13
Postad: 23 jan 15:16 Redigerad: 23 jan 15:37
naturnatur1 skrev:

Ah okej. Kan jag få en test fråga som testar min förståelse inom detta? Hade uppskattats.

When concentration changes or temperature, then the reaction can either get (jamnvikt) or favorise a reaction through an increase or decrease of the (jamnviktskonstanten). A increase of (jamnviktskonstanten) means that the product has more concentration or more energy added from the previously left side, which means the right side is favorised. Hence, more Co(H20)^2+ has been formed. 

Let’s take an example when more Co(H20)^2+ is formed:

 

You have a normal reversible reaction: CoCl^2- + 6H20 <=> Co(H20)^2+ + 4Cl^- 

 

Lets say you wanna favorise the creation of Co(H20)^2+, then you need more concentration of H20 on the left side to (forskjuta) the reaction to the right. This is because if you have more collisions on the left it increase probability of the right side to create more products, because of the sudden difference in reaction speed on the left because of the change in concentration.

 

The same goes for the exothermic reaction when there is a difference of temperature, because with temperature you are either adding speed with an increase in temperature or lower the speed with a lowered temperature, and in turn more collisions are formed with higher speed. So my question is: If you increase the speed of collisions with the help of a increased temperature, what side will be favored, (pick a reaction formula of your choice)

 

 

Concentrations is also coherent with temperature because temperature is the average speed of the molecules and hence, some molecules at low temperature will have enough speed to react and break the repelling force of the (valenselektroner) but at a very low rate. And theoretically this means you can calculate the speed by the amount of time the difference of concentration occurs which is basically the derivative of the change of molecules.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 15:39 Redigerad: 23 jan 15:40

So my question is: If you increase the speed of collisions with the help of a increased temperature, what side will be favored, (pick a reaction formula of your choice)

If we have this formula:

2 NO2<=> N2O4+ heat

and increase the temperature it will mean that the reaction is gonna go to the right because the endothermic reaction is going to get a "win" from the heat and therefore  the reaction is going to (förskjutas) to the left to "smooth out"?

Liufei 13
Postad: 23 jan 15:53 Redigerad: 23 jan 16:09
naturnatur1 skrev:

So my question is: If you increase the speed of collisions with the help of a increased temperature, what side will be favored, (pick a reaction formula of your choice)

If we have this formula:

2 NO2<=> N2O4+ heat

and increase the temperature it will mean that the reaction is gonna go to the right because the endothermic reaction is going to get a "win" from the heat and therefore  the reaction is going to (förskjutas) to the left to "smooth out"?

Yes partly but you can try to see it like this, let’s say you changed the left side by removing some of its concentration, then the right will go to the left to compensate the changes, but if you add concentration on the left then it will go to the right to compensate the changes. So my (question 1) to you is: Explain this definition from this paraphrase with the help of collisions.

If you add temperature on the left, then the right will go to the left to compensate the changes. But if you minimize the temperature on the left, then it will go to the right to compensate the changes. So my (question 2)to you now is: Explain this definition from this paraphrase with the help of collisions.

All this compensation is made to smooth it out. And the concentrations will change until they all hit (jamnviktlaget). However jamnviktlaget doesent mean that reactions have stopped occuring. So my (question 3) to you is: Why has the reactions not stopped occurring in (jamnviktlaget) and what is it that acctually has happened for it to hit (jamnviktlaget)


Tillägg: 23 jan 2024 16:00

Try to answer the 3 questions in this post thoroughly 


Tillägg: 23 jan 2024 16:08

For a + point include pictures of atoms and angles and talk about valenselektroner and even (vilket skal valenselektronen) it is in and about repelling forces in that scenario.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 16:08 Redigerad: 23 jan 16:10

Fler kollisioner innebär att det bildas fler av ett ämne, för att det inte ska bildas för mycket av ett ämne på ena sidan och den andra får för lite, så kommer den att förskjutas åt det håll så att det stabiliseras, så att båda hamnar i jämvikt igen (Hastigheten blir lika på båda sidorna).

Varför reaktionen inte slutar i jämviktsläget är eftersom reaktionerna går med samma hastighet, dvs går den åt höger med en viss hastighet och bildar ämnen och dessa ämnen går åt vänster och bildar ämnena som finns åt höger. På så sätt fortsätter reaktionen fram och tillbaka med samma hastighet, den är revirsebel. (så länge inte en störning sker, i form av exempelvis temperaturändring, tryckändring) men då kommer den försöka motverka detta enligt Le chateliers princip.

Hoppas inte det blev rörigt.

naturnatur1 3143
Postad: 23 jan 16:12

Men jag har fått svar på mina frågor nu. Tack för hjälpen alla!

Liufei 13
Postad: 23 jan 16:14 Redigerad: 23 jan 16:16
naturnatur1 skrev:

Men jag har fått svar på mina frågor nu. Tack för hjälpen alla!

Ingen fara, och mitt namn e ChristopherH, vi har pratat om kemi 1 ockso. Min tjejs tangentbord e po engelska so jag skriver po engelska

Svara Avbryt
Close