7 svar
2358 visningar
Farah2002 är nöjd med hjälpen
Farah2002 22
Postad: 11 mar 2018 20:50 Redigerad: 11 mar 2018 21:10

Oljans betydelse!

För ungefär 150 år sedan hittade Edwin Drake världens första oljekälla.

a) På vilka sätt har vi människor haft nytta av oljan och produkter som man kan göra av olja? 

b) På vilka sätt har användningen av olja ställt till problem?

c) Tycker du det var bra eller dåligt att människorna började använda olja? 

Mina svar.

a) Oljan spelar en stor roll i vårt liv och vi människor är helt beroende av olja. Tittar du dig till exempel runt märker du hur otroligt mycket saker i din omgivning som är uppbyggt av olja. Oljeprodukter används som energikälla för uppvärmning av industrilokaler, bostäder, skolor, kontorslokaler mm. Det allra mesta av de oljefraktioner som vi får fram använder vi som bränsle - i motorfordon, bilar, flygplan, värmepannor och kraftverk. Oljan används för framställning av en mängd produkter. Vissa produkter som är livsviktiga för oss och andra som hjälper oss i vardagen. Inom den kemiska industrin används oljeprodukter vid produktion av plaster, färger, lacker, rengöringsmedel, mediciner, läkemedel och kosmetika.

OBS. Jag känner att frågan måste vara mer kortfattad och utvecklas och ha mer viktiga delar i sig som hur den förbättrat vår sjukvård och fordon osv.

b) Det har blivit som en maktfaktor, som gjort att människor prioriterar pengar över miljö. Idag är en av världens största frågor klimatfrågan och det som orsakat detta, våra miljöproblem, är just olja. Vi har fått miljöproblem som temperaturökningar, naturkatastrofer, som i sin tur negativt påverkat andra människor som tvingats lämna sina hem. 

c) Jag har ännu inte hunnit skriva denna fråga. 

Jag vill jättegärna höra hur ni tänker och ser på oljans betydelse. Jag uppskattar er hjälp om att svara på någon av frågorna. Jag har svaret på alla frågorna, men vill gärna veta hur NI tänker och ser på oljan. Vad den ställt till med och hur den hjälpt oss. Tack på förhand!

Teraeagle Online 13761 – Moderator
Postad: 11 mar 2018 20:52

Som i andra tråden: Börja med att visa hur dina egna tankegångar ser ut.

Farah2002 22
Postad: 11 mar 2018 21:27

Tack för tipset. Det har jag nu gjort, uppskattar all hjälp. 

Teraeagle Online 13761 – Moderator
Postad: 11 mar 2018 21:53

Jag tycker generellt sett att det är mycket bra svar! Nedan följer några förslag på hur du kan förbättra texten ytterligare.

a) Här skulle du kunna jämföra oljan med det som användes tidigare - kanske främst stenkol. Vad är fördelarna med olja? Saker du kan ta upp är kostnad och transportmöjligheter (man kan t.ex. inte pumpa stenkol) samt energiinnehåll. Då får du även med en annan typ av nytta som vi har haft, nämligen den som inte hade gått att uppnå med andra typer av bränslen på tiden då det begav sig.

b) Du skulle kunna diskutera mer kring hur beroende vår ekonomi är av oljan, exempelvis oljekrisen på 70-talet (länk). Den påverkade hela världsekonomin och är t.ex. en bidragande orsak till kärnkraftens utbyggnad.

c) Man kan nog säga att samhället hade varit sämre idag ifall vi inte hade börjat använda olja. Det har varit en viktig faktor för industrins lönsamhet, vilket i sin tur har skapat ekonomiskt välstånd. Miljöproblemen är väl det som kanske är mest negativt ifall man räknar bort det politiska (den typen av problem uppkommer ju oavsett naturresurs och är inte begränsad till olja). Paradoxalt nog har oljekriser och det faktum att olja bara finns i vissa länder lett till utveckling av olika tekniker som idag är intressanta när vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. Några exempel som du kan läsa mer om och ta upp i din text...

Gengas(bilar): https://sv.wikipedia.org/wiki/Gengas 

Fischer-Tropsch-processen: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fischer-Tropsch-processen 

Kärnkraften: https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraftverk 

Solpaneler: https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_water_heating 

Farah2002 22
Postad: 12 mar 2018 16:18

Tack så jättemycket för din hjälp!! Jag uppskattar det verkligen! :)

Teraeagle Online 13761 – Moderator
Postad: 13 mar 2018 22:34

Observera att det inte är tillåtet att posta samma fråga flera gånger. Det kallas för korspostning. Om du fortfarande behöver hjälp så skriver du det i den här tråden. /Moderator

Farah2002 22
Postad: 14 mar 2018 08:16

Oh, förlåt. Jag visste inte att man inte fick posta samma fråga igen. 

Smaragdalena 57479 – Avstängd
Postad: 14 mar 2018 08:57

Regel 1.3

Svara Avbryt
Close