5 svar
45 visningar
aleksbp 6
Postad: 30 mar 00:06

Omsättningstillgångar 1 och 2

Balansräkning

 

Jag försöker lista ut vilka poster som tillhör OT 1 och OT 2 

 

OT1 = LIKVIDA MEDEL + KUNDF + ?

OT2= KRÄVER PRESTATION, VARULAGER + ?

 

Ser inget varulager i denna redovisning, vart tänker jag fel.
Samtidigt så använder bolaget sina anläggningstillgångar för uthyrning

 

Balansräkning

OT1 = Kassa och bank 584 068 + Kundfordringar 744 056 , VAD MER SAKNAS?

OT2 =  Övriga fordringar  74 409 + Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 148 129 , VAD MER SAKNAS? 

Övriga fordringar , skattefodran

Kassa och bank, checkkredit

 

Hjälp mig snälla !

Arktos 3924
Postad: 30 mar 13:19

Denna äldre tråd ger viss ledning
https://www.pluggakuten.se/trad/omsattningstillgangar-1-och-2/

I övrigt är det svårt att säga något utan att se problemtexten.
Kan du lägga en en BILD av texten?

aleksbp 6
Postad: 2 apr 08:55

Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

aleksbp 6
Postad: 2 apr 08:55

aleksbp 6
Postad: 2 apr 08:56
Visa spoiler

Skriv ditt dolda innehåll här

Arktos 3924
Postad: 2 apr 11:26 Redigerad: 2 apr 11:30

OT1
Kassa+bank, Kundfordringar, Skattefordran (not 9)

Resten av OT blir OT2 eftersom vi saknar upplysningar om
när upplupna intäkter kommer att betalas

Se resonemanget i  https://www.pluggakuten.se/trad/omsattningstillgangar-1-och-2/

Hade du ytterligare frågor om balansräkningen?

Svara Avbryt
Close